Praktijkschool de Rijzert winnaar project Bazen verbazen

Wat houd het project Bazen Verbazen in?

Voor jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO-1 en zorginstellingen betekent de Participatiewet dat ze worden gestimuleerd om aan het werk te gaan. Toch is het vaak lastig voor deze jongeren, hun scholen en zorginstellingen om in contact te komen met werkgevers. Dus hoe pak je dat aan?

Bazen Verbazen is een project voor scholen en zorginstellingen die een brug willen slaan tussen hun jongeren en potentiële werkgevers. In twee workshops dagen jonge rolmodellen en cultuurprofessionals de jongeren uit om hun persoonlijke verhaal op een creatieve manier te vertellen. Samen denken ze na over vragen als ‘Wie ben ik? Wat kan ik?’ en ‘Wat heb ik nodig?’.

Deelnemende jongeren leren met Bazen Verbazen hoe ze zichzelf op een positieve manier kunnen presenteren om potentiële werkgevers te bereiken. Samen met de peer educators, cultuur-professionals en jou als begeleider ontwikkelen de jongeren tijdens de workshops een idee voor een creatief wedstrijdplan waarmee zij zich aan werkgevers kunnen presenteren.

Praktijkschool de Rijzert heeft zich hiervoor ingeschreven en is één van de 10 winnende scholen. Naast het deelnemen aan allerlei workshops om zichzelf te leren kennen en te leren presenteren, gaan ze een libdub maken. De libdub laat zien hoe goed en leuk het praktijkonderwijs is en wat de kwaliteiten van de leerlingen zijn.

Op 13 december staat een eerste presentatie gepland in het provinciehuis met VNO NCW.

Mogelijk gemaakt door:

Bazen Verbazen wordt gefinancierd door Fonds 21 en Instituut Gak en uitgevoerd door Diversion in samenwerking met CNV Jongeren en Maas theater en dans.

Meer informatie of organiseert u een werkgeversbijeenkomst en mogelijkheid tot presentatie:

Praktijkschool de Rijzert, Francis Gremmen, e-mail: francis@rijzert.nl of bel: 073 621 7623

Huub Poels pleit voor openhouden sociale werkplaats

Huub Poels van Praktijkschool de Rijzert uit ‘s-Hertogenbosch en voorzitter van hetLandelijk Werkverband Praktijkonderwijs was op 26 oktober in EenVandaag.

U kunt het item hier bekijken

Een kwart van de leerlingen die de praktijkschool verlaat zit zonder werk thuis. Het lukt ze niet een baan te vinden. Een verloren generatie dreigt. Die waarschuwing geeft Huub Poels, voorzitter van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs. Samen met hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen pleit hij voor het openhouden van de sociale werkplaats voor deze groep.

Lukte het de praktijkscholen in voorgaande jaren nog om 95% van hun oud-leerlingen naar werk te begeleiden. Dit jaar ligt dat gemiddelde op 75%, aldus Poels. Een kwart zit thuis. In grote steden is de problematiek nog ernstiger. In Rotterdam vindt maar 30% van de oud-leerlingen werk.

Praktijkonderwijs is een middelbare school bedoeld voor leerlingen voor wie het VMBO te hoog gegrepen is. Poels: “Voor deze jongeren is een half jaar thuis zitten een ramp. Alles wat we ze in vijf jaar op school geleerd hebben raken ze kwijt en is voor niets geweest.”

Participatiewet

Het probleem is ontstaan door de komst van de Participatiewet in 2015.  De instroom van nieuwe arbeidsgehandicapten naar de sociale werkplaats is gesloten en gemeentes en werkgevers worden gestimuleerd werkplekken aan te bieden aan deze groep. Veel oud-leerlingen lukt het echter niet mee te komen bij reguliere werkgevers. Of de plekken blijken, ondanks alle goede bedoelingen, niet geschikt. Omdat het vangnet van de sociale werkplaats voor zwakkere arbeidsgehandicapten verdwenen is en alternatieven niet van de grond komen, zitten ze nu thuis.

“Bijstand is geen perspectief”

“Het sluiten van de sociale werkvoorziening voordat je er een goede oplossing voor hebt is niet goed.” Dat beaamt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. “Een leven lang in de bijstand is geen perspectief.” Poels en Wilthagen vinden het daarom onontkoombaar dat een vorm van sociale werkvoorziening terugkomt voor deze jongeren.

Sociale werkplaats

Wilthagen vindt dat voor deze kwetsbare jongeren de sociale werkplaats weer zou moeten worden opengesteld. “Als noodoplossing. Want deze uitzichtloze situatie voor jongeren is schrijnend.” Huub Poels van het Werkverband Praktijkonderwijs pleit ook voor het opzetten van een duurzame structuur, iets zoals de sociale werkplaats. Een vangnet voor jongeren die niet slagen bij een reguliere werkgever. “Niet pamperen, uitdrukkelijk niet, maar deze groep mag niet vergeten worden.”

Eerder stelde ook de SER dat de toegang tot sociale werkplaatsen behouden moet blijven voor de meest kwetsbare groepen.