René Clarijs over het belang van niet formele educatie

In zijn Masterclass “Albert Einstein en voortijdig schoolverlaters” ging René Clarijs uitgebreid in op het belang van niet formele educatie .

16-0-1

Clarijs bouwde zijn verhaal op m.b.v. de democratische driehoek. Hij stapt uit het Nederlands denkpatroon door een beleidsalternatief uit Oost-Europa aan te dragen. Niet ter vervanging van de huidige jeugdzorg, maar als noodzakelijke aanvulling om tot een effectief jeugdstelsel te komen.