Foto’s congres Vooral Samen Verantwoordelijk

Op 20 oktober jl. onderstreepten meer dan 120 afgevaardigden van het onderwijs en gemeenten op de Talentencampus in Oss het belang van gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De afkorting VSV van Voortijdig School Verlaten is na de succesvolle bijeenkomst dan ook omgedoopt tot: Vooral Samen Verantwoordelijk.

Bekijk de foto’s:

Tijdens de inspirerende bijeenkomst is vooruit gekeken naar de periode van het nieuwe convenant (2016-2020). Hierin is naast het voorkomen van voortijdig schoolverlaten aandacht voor een sluitende aanpak van onderwijs naar de arbeidsmarkt – in samenwerking met gemeenten – voor kwetsbare jongeren. Het doel is om talenten van jongeren in de regio maximaal te benutten.

Wethouders Eric Logister (’s-Hertogenbosch) en Kees van Geffen (Oss) benadrukten bij de start van de bijeenkomst het belang van samenwerken en het aansluiten van het convenant bij AgriFood Capital. Prof. Dr. R (René) Clarijs gaf een masterclass over Einstein en voortijdig schoolverlaters. Het jeugdbeleid in Nederland en het beschikbare budget richt zich met name op curatie in plaats van preventie. Clarijs pleit voor een andere manier van samenwerken tussen onderwijs, gemeenschap en overheid zodat jongeren meer mogelijkheden hebben om een passende plek in onze maatschappij te vinden. Hierdoor hebben ze meer kans op een baan en een betere toekomst.

Voortijdig SchoolVerlaten (VSV) en Kwetsbare jongeren is één van de programmalijnen van AgriFood Capital Werkt!, het arbeidsmarkprogramma van AgriFood Capital.

De regionale werkgroep

De regionale werkgroep “VSV en Kwetsbare Jongeren” bestaat uit vertegenwoordigers uit de gehele regio. V.l.n.r. ziet u Reinoud van Uffelen, Marloes van de Camp, Ronald Nijhuis, Liesbeth Endendijk en Ruby de Jong.

Hier vindt u de contactgegevens!

Feestelijke start programma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020

Flexibel, talentvol, inclusief. Dit is het credo van het nieuwe regionale arbeidsmarktprogramma 2016-2010 van AgriFood Capital. In aanwezigheid van bestuurders, kartrekkers en het programmateam werd op 19 januari jl. de kick-off van het programma feestelijk gevierd bij de Verspillingsfabriek in Veghel.

Een programma met een aangepast portfolio en organisatiestructuur om nog beter in te kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt en behoeften van werkgevers. En met de nieuwe, veelzeggende naam ‘AgriFood Capital Werkt!’.

Tijdens de bijeenkomst werd vertrekkende kartrekker Bob Hutten in het zonnetje gezet. In het voorgaande programma ‘Noordoost Brabant Werkt!’ vervulde hij een belangrijke voortrekkers- en ambassadeursrol. De kick-off werd afgesloten met een rondleiding door de Verspillingsfabriek.