Convenant

Op 31 maart tekenden we het Convenant “VSV en Kwetsbare Jongeren”. Later dat jaar volgde de officiële subsidieaanvraag voor dat convenant.

De onderliggende en originele documenten kunt u hier raadplegen en desgewenst downloaden.