KENNISEVENT DE KRACHT VAN SAMEN DOEN! 22 november 2018

Op 22 november stond de samenwerking voor jongeren in een kwetsbare positie in de Noordkade centraal. Ruim 170 uitvoerders in het sociaal domein en relevante netwerkpartners als onderwijs, jongerenwerk, Werkgeversservicepunt, SW-bedrijven, UWV, zorginstellingen etc. kwamen bij elkaar. Doel van die middag was op een interactieve manier kennis op doen en elkaar beter leren kennen. Dit alles om te zorgen dat iedereen elkaar makkelijker vindt in de samenwerking.

De middag in vogelvlucht.

De aftrap werd gedaan door Kees van Geffen, regionaal voorzitter POHO Arbeidsmarkt, AgriFood Capital Werkt! en Arjian van Bavel, de dagvoorzitter. Arjian nam iedereen op een mooie manier door de middag mee en sloot af met de vraag wat we regionaal nog moesten meenemen en de AHA-momenten. Martijn Aslander, stand up filosoof en verbinder inspireerde om buiten de kaders te denken en samen het verschil te maken voor jongeren. Daarna was er ruimte voor netwerken op de informatiemarkt en het volgen van workshops met handvatten om jongeren nog beter te begeleiden in hun stap naar de arbeidsmarkt.

Wat naar voren komt, is dat er behoefte is om elkaar nog beter te leren kennen, meer specifiek te weten waarvoor een organisatie benaderd kan worden en multidisciplinaire bijeenkomsten met professionals en jongeren om te leren wat beter kan. Wordt vervolgd!

Foto-impressie van de middag: http://www.rene-nelissen.nl/Kennisevent%20Veghel%202018/

Tags: #samenwerken #jongeren #zelfredzaam #eigenkracht #praktijkonderwijs #voortgezetspeciaalonderwijs #ROC #AgriFoodCapital #kwetsbaar

Afbeelding

Regionale subsidieregeling jongeren onderwijs-arbeidsmarkt 2019

Binnen het regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital werkt! werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan een inclusieve en flexibele arbeidsmarkt. Vanuit het arbeidsprogramma wordt een subsidieregeling regionaal subsidiebudget jongeren onderwijs-arbeidsmarkt 2019 beschikbaar gesteld. Het doel is om partijen, die te maken hebben met jongeren tussen de 16 en 27 jaar meer vanuit de vraag van de jongeren te laten werken én om partijen meer samen te laten werken. Dit vanuit de ambitie om jongeren duurzaam te laten participeren in de maatschappij op een voor hen passende school, werkplek of dagbesteding. De subsidieregeling jongeren onderwijs-arbeidsmarkt 2019 is bedoeld om partners uit de regio te stimuleren om innovatieve ideeën op te zetten waarmee meer kansen aan jongeren kunnen worden geboden. In 2019 is € 125.000,= beschikbaar gesteld. Er kan maximaal € 10.000 per project aangevraagd worden in de periode 1 december 2018 tot 1 juni 2019. Meer informatie treft u in deze link: Regionale subsidieregeling onderwijs-arbeidsmarkt 2019.

 

Programma Kennisevent: De kracht van samen doen!

Het programma van het Kennisevent op 22 november is bekend. Het wordt een inspirerende middag met bekende sprekers en mooie workshops.

U kunt bij aanmelding kiezen welke twee workshops u wilt bijwonen. Hiervoor heeft u een link ontvangen.

Programma

12:30 – 13:00 uur             Lunch en informatiemarkt

13:00 – 13:30 uur             Opening kennisevent De kracht van Samen doen!

Arijan van Bavel is acteur, zanger en sociaal ondernemer. Binnen zijn pretpark De Waarbeek werkt hij met jongeren met een arbeidsbeperking. Als dagvoorzitter, en kenner van de doelgroep, neemt hij ons mee door de middag en opent het event samen met Wethouder Kees van Geffen, voorzitter regionaal POHO Arbeidsmarkt, Agrifood Capital Werkt!

13:30 – 14:30 uur             Inspiratie door Martijn Aslander

Martijn Aslander is stand-up filosoof en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is mede-auteur van de boeken Easycratie en Nooit Af. Zowel in zijn publicaties als op het podium laat Aslander de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt.

14:30 – 15:00 uur             Informatiemarkt

15:00 – 15:45 uur              Workshopronde 1

15:50 – 16:35 uur              Workshopronde 2

16:40 – 17:00 uur              Afsluiting met de dagvoorzitter

17:00 – 18:15 uur              Netwerkborrel

Workshops

Workshop 1 – Werkgeversdienstverlening binnen de Participatiewet

Voor jongeren waar de overstap van school naar werk te groot is om dit alleen te doen, biedt de gemeente ondersteuning aan zowel jongere als werkgever. In deze workshop worden jullie meegenomen in dienstverlening voor werkgevers, wat kan het WSP doen voor kwetsbare jongeren en welke ruimte biedt de participatiewet voor maatwerk. Hoe ontzorgen we werkgevers en ondersteunen we jongeren zodat we successen creëren. Door Nicole van der Aa, Werkgeversservicepunt Maasland

Workshop 2 – Op elk potje past een deksel, wat kun je doen als de deksel niet goed past?

We nemen je mee in de achtergrond van VSO, PRO en Entree leerlingen. Dit doen we door je zelf te laten ervaren en door je mee te nemen in alledaagse praktijkverhalen. Je krijgt in deze workshop tools en een duidelijk beeld van wat (niet) werkt voor deze jongeren en wat je als professional kunt doen om jongeren goed naar een baan te begeleiden en/of deze te laten behouden. Jij kunt het verschil maken! Door Francis Gremmen, Decaan Praktijkonderwijs de Rijzert, Peter van Roosmalen, Stageconsulent Entree-opleidingen, ROC Koning Willem I College, Diana de Zwart, netwerkmakelaar ROC de Leijgraaf en Cora van de Akker, medewerker dienstencentrum HUB Noord-Brabant (VSO)

Workshop 3 – Hoe organiseer je een zwerm? Een eenvoudige aanpak voor complexe maatschappelijke vraagstukken

Eric Spaans houdt een korte inleiding en gaat daarna met de deelnemers in gesprek over thema’s als: waarom schieten ‘normale’ aanpakken tekort bij complexe maatschappelijke vraagstukken.

  • hoe kun je die dan wel aanpakken?
  • hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen zich eigenaar voelt en het niet langer ‘praten over en denken voor’ is
  • wat betekent dat voor ons in de regio Noordoost Brabant?

Door Eric Spaans, gelegenheidschepper KaapZ, organisatieadviseur en auteur

Workshop 4 – Door de structuren heen, door te werken vanuit de bedoeling.

In bijna elk beleidsplan van werk en inkomen, komt het integraal werken voor. Is het integraal werken ook vanuit beleid doorgevoerd naar de praktijk? Wat is integraal werken, wat levert het op en welke obstakels vanuit wettelijke kaders kom je tegen? Blijf je als professional binnen de lijntjes kleuren of ga je werken vanuit de bedoeling? In deze workshop neem ik je mee door middel van een praktijkvoorbeeld hoe integraal werken loont voor alle partijen. Door Miranda Cossé, Directeur Krachtvaardig en interim specialist arbeidstoeleiding binnen Voortgezet Speciaal Onderwijs

Workshop 5 – Innovatief denken richting oplossingen​ (LET OP DEZE DUURT 1,5 uur!)

Tijdens deze workshop staat de volgende stelling centraal: Van dagbesteding naar betaald werk, een logische stap of een utopie? Om kwetsbare jongeren optimaal van school naar de arbeidsmarkt te begeleiden, werken we met professionals samen vanuit onderwijs, gemeenten sociaal domein, RMC en WSP. Out-of-the-box en buiten de kaders denken is essentieel in dit soort trajecten. Deze informatieve innovatiesessie is een bijeenkomst waar 12 tot 15 personen door middel van een actieve en intensieve methodiek inzicht krijgen in hoe toe te werken naar een out-of-the-box oplossing. Door deze technieken leer je bij uitdagingen of moeilijke opdrachten anders te denken en te handelen zodat standaard patronen en denkkaders worden doorbroken.
Door Carl de Meester, programmamanager Beleid & Strategie Weener XL Werk en Inkomen ‘s-Hertogenbosch

Workshop 6 – Kwetsbare jongeren op eigen benen

Sommige jongeren hebben in hun leven al zoveel hulp gehad dat ze behoorlijk zorgmoe zijn geworden. Het laatste waar zij behoefte aan hebben als zij (bijna) 18 worden, is ondersteuning van hun gemeente. Toch is voor hen de stap naar zelfstandigheid vaak groot en komen ze vroeg of laat weer in aanraking met hulpverleners. Wat mogen ze dan van ons verwachten? Hoe kunnen wij als professionals beter afstemmen? Wat is daar voor nodig? Door Carolien Thijssen, veranderbegeleider Beleid & Strategie Werk & Inkomen ‘s-Hertogenbosch, directeur United Performance

 

 

Stem voor de nationale onderwijsfilmprijs!

Drie leerlingen van Praktijkschool De Rijzert hebben meegewerkt aan de documentaire “Spiegeldromen”.

In de film Spiegeldromen gaan leerlingen van de praktijkschool de confrontatie aan met zichzelf, door in gesprek te gaan met hun eigen spiegelbeeld. De trekken in hun gezicht vertellen het verhaal. Een emotionele tombola van pubers, die ondanks hun – soms pijnlijke – achtergrond overeind proberen te blijven.  Met behulp van docenten, die dezelfde confrontatie aangaan, zoekt regisseur Marjoleine Boonstra naar de balans tussen carrièrekansen en de emotionele bagage van de leerlingen. In alle openheid vertellen zij over de kwetsbare kanten van hun bestaan en wordt hun anonimiteit ontmaskert. Gezichten kijken je aan, pubers die verder willen, bijna kinderen nog. Nu nog gedragen door het onderwijs, maar wat daarna? Ondanks alle tegenslagen getuigen deze jongeren van een ontroerende veerkracht. (50 minuten)

Deze film is genomineerd voor de Beste Onderwijsfilm 2018!

Er zijn  6 films  genomineerd!! Er kan een jury – en publiek prijs behaald worden.

Maar daarvoor moet er wel gestemd worden…..

 

Zij vragen 5 minuten van uw tijd om uw stem uit te brengen.

Stemmen kan heel makkelijk via deze link:

https://nivoz.nl/nl/nationale-onderwijsfilmprijs-2018.

Onderaan deze pagina kun je kiezen voor ‘Spiegeldromen’.

 

Extra informatie:

Vanaf maandag 27 augustus t/m zondagavond 30 september (23.59 uur) kun je op de website van NIVOZ weer jouw stem uitbrengen, met argumentatie.

De uitreiking – van zowel de juryprijs als de publieksprijs – vindt plaats op woensdagmiddag 3 oktober 2018!!

De kracht van samen doen!

 

Kennisevent kwetsbare jongeren

Datum: 22 november 2018
Locatie en tijdstip : regio Veghel, 13:00 – 18:00 uur

Op donderdag 22 november organiseert de programmalijn VSV/KJ het regionaal event De kracht van samen doen! Deze bijeenkomst is voor iedereen die werkt om voor jongeren een passende plek in de maatschappij of op de arbeidsmarkt te vinden. Ben je werkzaam in de uitvoering binnen WSP, Jeugdwet, WMO, Sociale Wijkteam, Basisteam Jeugd, Werk & Inkomen, VSO, PRO, Entree, Leerplicht/RMC, jongerenwerk of zorginstelling, reserveer dan alvast deze datum. 

Waarom deze bijeenkomst
Vanuit de netwerkpartners onderwijs, gemeenten, WSP en SW komt naar voren dat er behoefte is om elkaars wereld te leren kennen om te komen tot een goede samenwerking voor kwetsbare jongeren. Dit event wordt een programma met inspirerende sprekers, lokale projecten en workshops op basis van casuïstiek en vraag vanuit de uitvoering. Kennisdelen, verbinden en elkaar versterken voor de kwetsbare doelgroep staat centraal deze middag.
 
Inspiratie door Martijn Aslander, stand-up filosoof en verbinder
Martijn Aslander is stand-up filosoof
en verbinder van mensen, informatie en
ideeën. Hij is mede-auteur van de boeken
Easycratie en Nooit Af.

Zowel in zijn publicaties als op het podium
Laat Aslander de ongekende mogelijkheden
Zien van de huidige netwerksamenleving
voor mens en arbeidsmark
                              
Aanmelden
Schrijf je nu alvast in via deze link.

We zijn vanuit de organisatie benieuwd wat je komt brengen, wat je komt halen (wat je vraag is) en welke casuïstiek aandacht behoeft. Je kunt dit benoemen in het aanmeldformulier.​

In Noordoost-Brabant zijn 176 van de 423 kwetsbare jongeren die ‘buiten beeld’ waren aan werk geholpen.

agrifood

Het gaat om werkloze jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie en zonder uitkering. Dankzij de samenwerking tussen de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC), de sociale diensten en het Regionaal Werkbedrijf hebben deze jongeren nu een beter toekomstperspectief.  Dit resultaat kwam tot stand in AgriFood Capital Werkt!, het regionale arbeidsmarktprogramma van Noordoost-Brabant.

In 2017 waren er in Noordoost-Brabant 423 jongeren ‘buiten beeld’. Deze jongeren volgden geen onderwijs meer en werkten niet. Ze hadden geen uitkering en daardoor geen contact met instanties die hen op weg naar een opleiding of baan kunnen helpen. Deze groep jongeren is vaak kwetsbaarder omdat veel van hen schulden hebben en/of gebruik maken van hulpverlening. Buiten beeld zijn betekent dus veelal een minder goed toekomstperspectief.

Naar school of aan het werk 
Dankzij de samenwerking tussen het RMC, de sociale diensten en het Regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant zitten 176 van deze jongeren op school of volgen een traject richting school en/of werk of zijn aan het werk. Het RMC, die zich actief richt op de aanpak voortijdig schoolverlaten, heeft deze jongeren actief benaderd door onder andere huisbezoeken. Vanwege de goede resultaten wordt de aanpak in 2018 doorgezet. De jongeren die in 2017 hebben aangegeven geen hulp te willen, worden opnieuw benaderd.

Aanpak jeugdwerkloosheid
De aanpak om jongeren die buiten beeld zijn weer terug in beeld te krijgen, komt vanuit de samenwerkende instanties in AgriFood Capital Werkt!. De gezamenlijke doelstelling is om tot aan 2020 jaarlijks 30 jongeren zonder startkwalificatie, zonder school en zonder werk aan werk te helpen of in een traject richting onderwijs, werk en/of zorg te brengen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken in de aanpak jeugdwerkloosheid die het Ministerie van SWZ in maart 2016 samen met de arbeidsmarktregio’s heeft gemaakt.

Taart op het Koning Willem I College

Minister Bussemaker maakte vandaag de landelijke vsv-cijfers bekend. Het Koning Willem I College heeft het aantal studenten dat voortijdig de school verlaat (dus zonder diploma) terug weten te dringen met 14,8% ten opzichte van vorig jaar. Hiermee staat het college op de zevende plaats van alle landelijke instellingen. En, benadrukt Jeanette Noordijk (voorzitter college van bestuur), dat is voor een instelling als het Koning Willem I College met 13.000 studenten gewoon knap.

Lees hier meer over de (regionale) cijfers

Jeanette Noordijk benoemt verder een greep uit alle partijen die binnen het Koning Willem I College zorgdragen voor het verder terugdringen van de vsv-cijfers:
1. De leraar die de aanwezigheid registreert
2. De administratief medewerker van de afdeling die het telefoontje aanneemt bij ziekmelding
3. De mentor die het verzuim overziet
4. De verzuimcoördinator op de afdeling
5. De medewerker van het Succespunt, die verzuim doorgeeft aan DUO en de leerplichtambtenaar
6. De directeur/teamleider van de afdeling
7. De studieadviseurs, die eventueel gaan kijken met de student naar een andere opleiding binnen het college
8. De medewerker van de Succesklas
9. De leerplichtambtenaar
10. De rmc-medewerker (verzuimambtenaar voor 18 jaar en ouder)
11. De medewerkers van Dienst Informatie Management van het college die zorgdragen voor een goed functionerend verzuimmeldsysteem.

Han Viguurs bedankt

door: Reinoud van Uffelen

Met een diner in Kloosterhotel de Soete Moeder namen wij op 15 december afscheid van Han Viguurs.

Han was van 2008 tot 2016 nauw betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van twee opeenvolgende regionale VSV-convenanten. Namens ROC de Leijgraaf droeg ze de verantwoordelijkheid voor regio 36 B en dat deed ze met verve. Daarbij keek ze ver buiten de muren van haar eigen school. Han zat vol ideeën en had altijd één doel voor ogen: gelijke kansen voor alle jongeren.

Ik liep sinds 2013 namens het Koning Willem I College mee in de regionale werkgroep. Vergeleken met Han ben ik dus eigenlijk een snotneus. We waren het niet altijd met elkaar eens, onze karakters botsten ook wel eens, maar we gingen vervolgens toch altijd samen verder. We hadden immers hetzelfde doel voor ogen.

Eerder dit jaar mocht ik Han feliciteren toen ROC de Leijgraaf met een VSV-score van 3,9% in het zonnetje werd gezet door Minister Bussemaker. Een beetje jaloers was ik wel want een dergelijke score had het Koning Willem I College nog niet gehaald. Maar de bloemen (zie foto) waren van harte gegund!

bloemen-voor-han

Han was het afgelopen jaar nog nauw betrokken bij de werkgroep die verantwoordelijk was voor de aanvraag van een nieuw regionaal convenant. Op 31 maart werd dit convenant getekend.

Inmiddels heeft Han het stokje overgedragen aan Marloes van de Camp, een goede opvolger.

Han, bedankt voor de prettige samenwerking!

image1-2image1-1

Nog 815 VSV-ers in onze regio

De definitieve vsv-cijfers over schooljaar 2014-2015 zijn beschikbaar via de VSV-Verkenner en de website Aanval op schooluitval. U kunt de cijfers ook zelf samenstellen via de VSV-Scanner.

In de regio Noordoost-Brabant telden we 815 VSV’ers. We hebben daarmee een kleine stijging van 803 VSV’ers in 2013-2014 naar 815 in 2014-2015. In beide jaren gaat het om een uitval percentage van 1,5%. We hebben het dus goed gedaan!

Opvallend in de cijfers is dat het Voortgezet Onderwijs in 2013-2014 106 VSV’ers had en dat daar een flinke stijging is naar 178. Het Mbo laat juist een daling zien van 697 naar 637 VSV’ers in 2014-2015. Om zicht te krijgen op de oorzaken van de stijging in het VO hebben we een kort onderzoekje gedaan bij de scholen die uitschieters hadden. Daaruit blijkt dat een groot deel van de jongeren onterecht als VSV’er is aangemerkt. Op basis hiervan maken deze scholen bezwaar tegen de cijfers.

 Dit zijn de gespecificeerde cijfers van onze regio:

cijfersregio36

Het is mogelijk om verder in te zoomen op uw school of gemeente naar keuze. Dat kan via deze link.

Sinds 8 november is het definitieve bestand met de namen en rugnummers van vsv’ers over het convenantjaar 2014-2015 beschikbaar op de beveiligde site van DUO. Rond 21 november is de beschikkingsbrief met betrekking tot de uitbetaling van de prestatiesubsidie verstuurd worden aan de scholen en instellingen.

Wijziging informatievoorziening

Vanaf komend voorjaar, rond het moment dat de nieuwe cijfers over schooljaar 2015/2016 bekend worden, zal de informatievoorziening met betrekking tot voortijdig schoolverlaten veranderen. De (nieuwe) cijfers zullen niet meer via de VSV-Verkenner te raadplegen zijn, maar via de website Onderwijs in Cijfers. Ook de website Aanval op schooluitval zal veranderen. Over beide trajecten zult u geïnformeerd worden via de nieuwsbrieven Middelbaar beroepsonderwijs en Voortgezet Onderwijs. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrieven aanmelden.

Foto’s congres Vooral Samen Verantwoordelijk

Op 20 oktober jl. onderstreepten meer dan 120 afgevaardigden van het onderwijs en gemeenten op de Talentencampus in Oss het belang van gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De afkorting VSV van Voortijdig School Verlaten is na de succesvolle bijeenkomst dan ook omgedoopt tot: Vooral Samen Verantwoordelijk.

Bekijk de foto’s:

Tijdens de inspirerende bijeenkomst is vooruit gekeken naar de periode van het nieuwe convenant (2016-2020). Hierin is naast het voorkomen van voortijdig schoolverlaten aandacht voor een sluitende aanpak van onderwijs naar de arbeidsmarkt – in samenwerking met gemeenten – voor kwetsbare jongeren. Het doel is om talenten van jongeren in de regio maximaal te benutten.

Wethouders Eric Logister (’s-Hertogenbosch) en Kees van Geffen (Oss) benadrukten bij de start van de bijeenkomst het belang van samenwerken en het aansluiten van het convenant bij AgriFood Capital. Prof. Dr. R (René) Clarijs gaf een masterclass over Einstein en voortijdig schoolverlaters. Het jeugdbeleid in Nederland en het beschikbare budget richt zich met name op curatie in plaats van preventie. Clarijs pleit voor een andere manier van samenwerken tussen onderwijs, gemeenschap en overheid zodat jongeren meer mogelijkheden hebben om een passende plek in onze maatschappij te vinden. Hierdoor hebben ze meer kans op een baan en een betere toekomst.

Voortijdig SchoolVerlaten (VSV) en Kwetsbare jongeren is één van de programmalijnen van AgriFood Capital Werkt!, het arbeidsmarkprogramma van AgriFood Capital.

Praktijkschool de Rijzert winnaar project Bazen verbazen

Wat houd het project Bazen Verbazen in?

Voor jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO-1 en zorginstellingen betekent de Participatiewet dat ze worden gestimuleerd om aan het werk te gaan. Toch is het vaak lastig voor deze jongeren, hun scholen en zorginstellingen om in contact te komen met werkgevers. Dus hoe pak je dat aan?

Bazen Verbazen is een project voor scholen en zorginstellingen die een brug willen slaan tussen hun jongeren en potentiële werkgevers. In twee workshops dagen jonge rolmodellen en cultuurprofessionals de jongeren uit om hun persoonlijke verhaal op een creatieve manier te vertellen. Samen denken ze na over vragen als ‘Wie ben ik? Wat kan ik?’ en ‘Wat heb ik nodig?’.

Deelnemende jongeren leren met Bazen Verbazen hoe ze zichzelf op een positieve manier kunnen presenteren om potentiële werkgevers te bereiken. Samen met de peer educators, cultuur-professionals en jou als begeleider ontwikkelen de jongeren tijdens de workshops een idee voor een creatief wedstrijdplan waarmee zij zich aan werkgevers kunnen presenteren.

Praktijkschool de Rijzert heeft zich hiervoor ingeschreven en is één van de 10 winnende scholen. Naast het deelnemen aan allerlei workshops om zichzelf te leren kennen en te leren presenteren, gaan ze een libdub maken. De libdub laat zien hoe goed en leuk het praktijkonderwijs is en wat de kwaliteiten van de leerlingen zijn.

Op 13 december staat een eerste presentatie gepland in het provinciehuis met VNO NCW.

Mogelijk gemaakt door:

Bazen Verbazen wordt gefinancierd door Fonds 21 en Instituut Gak en uitgevoerd door Diversion in samenwerking met CNV Jongeren en Maas theater en dans.

Meer informatie of organiseert u een werkgeversbijeenkomst en mogelijkheid tot presentatie:

Praktijkschool de Rijzert, Francis Gremmen, e-mail: francis@rijzert.nl of bel: 073 621 7623