KENNISEVENT DE KRACHT VAN SAMEN DOEN! 22 november 2018

Op 22 november stond de samenwerking voor jongeren in een kwetsbare positie in de Noordkade centraal. Ruim 170 uitvoerders in het sociaal domein en relevante netwerkpartners als onderwijs, jongerenwerk, Werkgeversservicepunt, SW-bedrijven, UWV, zorginstellingen etc. kwamen bij elkaar. Doel van die middag was op een interactieve manier kennis op doen en elkaar beter leren kennen. Dit alles om te zorgen dat iedereen elkaar makkelijker vindt in de samenwerking.

De middag in vogelvlucht.

De aftrap werd gedaan door Kees van Geffen, regionaal voorzitter POHO Arbeidsmarkt, AgriFood Capital Werkt! en Arjian van Bavel, de dagvoorzitter. Arjian nam iedereen op een mooie manier door de middag mee en sloot af met de vraag wat we regionaal nog moesten meenemen en de AHA-momenten. Martijn Aslander, stand up filosoof en verbinder inspireerde om buiten de kaders te denken en samen het verschil te maken voor jongeren. Daarna was er ruimte voor netwerken op de informatiemarkt en het volgen van workshops met handvatten om jongeren nog beter te begeleiden in hun stap naar de arbeidsmarkt.

Wat naar voren komt, is dat er behoefte is om elkaar nog beter te leren kennen, meer specifiek te weten waarvoor een organisatie benaderd kan worden en multidisciplinaire bijeenkomsten met professionals en jongeren om te leren wat beter kan. Wordt vervolgd!

Foto-impressie van de middag: http://www.rene-nelissen.nl/Kennisevent%20Veghel%202018/

Tags: #samenwerken #jongeren #zelfredzaam #eigenkracht #praktijkonderwijs #voortgezetspeciaalonderwijs #ROC #AgriFoodCapital #kwetsbaar

Afbeelding

Regionale subsidieregeling jongeren onderwijs-arbeidsmarkt 2019

Binnen het regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital werkt! werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan een inclusieve en flexibele arbeidsmarkt. Vanuit het arbeidsprogramma wordt een subsidieregeling regionaal subsidiebudget jongeren onderwijs-arbeidsmarkt 2019 beschikbaar gesteld. Het doel is om partijen, die te maken hebben met jongeren tussen de 16 en 27 jaar meer vanuit de vraag van de jongeren te laten werken én om partijen meer samen te laten werken. Dit vanuit de ambitie om jongeren duurzaam te laten participeren in de maatschappij op een voor hen passende school, werkplek of dagbesteding. De subsidieregeling jongeren onderwijs-arbeidsmarkt 2019 is bedoeld om partners uit de regio te stimuleren om innovatieve ideeën op te zetten waarmee meer kansen aan jongeren kunnen worden geboden. In 2019 is € 125.000,= beschikbaar gesteld. Er kan maximaal € 10.000 per project aangevraagd worden in de periode 1 december 2018 tot 1 juni 2019. Meer informatie treft u in deze link: Regionale subsidieregeling onderwijs-arbeidsmarkt 2019.