Programma Kennisevent: De kracht van samen doen!

Het programma van het Kennisevent op 22 november is bekend. Het wordt een inspirerende middag met bekende sprekers en mooie workshops.

U kunt bij aanmelding kiezen welke twee workshops u wilt bijwonen. Hiervoor heeft u een link ontvangen.

Programma

12:30 – 13:00 uur             Lunch en informatiemarkt

13:00 – 13:30 uur             Opening kennisevent De kracht van Samen doen!

Arijan van Bavel is acteur, zanger en sociaal ondernemer. Binnen zijn pretpark De Waarbeek werkt hij met jongeren met een arbeidsbeperking. Als dagvoorzitter, en kenner van de doelgroep, neemt hij ons mee door de middag en opent het event samen met Wethouder Kees van Geffen, voorzitter regionaal POHO Arbeidsmarkt, Agrifood Capital Werkt!

13:30 – 14:30 uur             Inspiratie door Martijn Aslander

Martijn Aslander is stand-up filosoof en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is mede-auteur van de boeken Easycratie en Nooit Af. Zowel in zijn publicaties als op het podium laat Aslander de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt.

14:30 – 15:00 uur             Informatiemarkt

15:00 – 15:45 uur              Workshopronde 1

15:50 – 16:35 uur              Workshopronde 2

16:40 – 17:00 uur              Afsluiting met de dagvoorzitter

17:00 – 18:15 uur              Netwerkborrel

Workshops

Workshop 1 – Werkgeversdienstverlening binnen de Participatiewet

Voor jongeren waar de overstap van school naar werk te groot is om dit alleen te doen, biedt de gemeente ondersteuning aan zowel jongere als werkgever. In deze workshop worden jullie meegenomen in dienstverlening voor werkgevers, wat kan het WSP doen voor kwetsbare jongeren en welke ruimte biedt de participatiewet voor maatwerk. Hoe ontzorgen we werkgevers en ondersteunen we jongeren zodat we successen creëren. Door Nicole van der Aa, Werkgeversservicepunt Maasland

Workshop 2 – Op elk potje past een deksel, wat kun je doen als de deksel niet goed past?

We nemen je mee in de achtergrond van VSO, PRO en Entree leerlingen. Dit doen we door je zelf te laten ervaren en door je mee te nemen in alledaagse praktijkverhalen. Je krijgt in deze workshop tools en een duidelijk beeld van wat (niet) werkt voor deze jongeren en wat je als professional kunt doen om jongeren goed naar een baan te begeleiden en/of deze te laten behouden. Jij kunt het verschil maken! Door Francis Gremmen, Decaan Praktijkonderwijs de Rijzert, Peter van Roosmalen, Stageconsulent Entree-opleidingen, ROC Koning Willem I College, Diana de Zwart, netwerkmakelaar ROC de Leijgraaf en Cora van de Akker, medewerker dienstencentrum HUB Noord-Brabant (VSO)

Workshop 3 – Hoe organiseer je een zwerm? Een eenvoudige aanpak voor complexe maatschappelijke vraagstukken

Eric Spaans houdt een korte inleiding en gaat daarna met de deelnemers in gesprek over thema’s als: waarom schieten ‘normale’ aanpakken tekort bij complexe maatschappelijke vraagstukken.

  • hoe kun je die dan wel aanpakken?
  • hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen zich eigenaar voelt en het niet langer ‘praten over en denken voor’ is
  • wat betekent dat voor ons in de regio Noordoost Brabant?

Door Eric Spaans, gelegenheidschepper KaapZ, organisatieadviseur en auteur

Workshop 4 – Door de structuren heen, door te werken vanuit de bedoeling.

In bijna elk beleidsplan van werk en inkomen, komt het integraal werken voor. Is het integraal werken ook vanuit beleid doorgevoerd naar de praktijk? Wat is integraal werken, wat levert het op en welke obstakels vanuit wettelijke kaders kom je tegen? Blijf je als professional binnen de lijntjes kleuren of ga je werken vanuit de bedoeling? In deze workshop neem ik je mee door middel van een praktijkvoorbeeld hoe integraal werken loont voor alle partijen. Door Miranda Cossé, Directeur Krachtvaardig en interim specialist arbeidstoeleiding binnen Voortgezet Speciaal Onderwijs

Workshop 5 – Innovatief denken richting oplossingen​ (LET OP DEZE DUURT 1,5 uur!)

Tijdens deze workshop staat de volgende stelling centraal: Van dagbesteding naar betaald werk, een logische stap of een utopie? Om kwetsbare jongeren optimaal van school naar de arbeidsmarkt te begeleiden, werken we met professionals samen vanuit onderwijs, gemeenten sociaal domein, RMC en WSP. Out-of-the-box en buiten de kaders denken is essentieel in dit soort trajecten. Deze informatieve innovatiesessie is een bijeenkomst waar 12 tot 15 personen door middel van een actieve en intensieve methodiek inzicht krijgen in hoe toe te werken naar een out-of-the-box oplossing. Door deze technieken leer je bij uitdagingen of moeilijke opdrachten anders te denken en te handelen zodat standaard patronen en denkkaders worden doorbroken.
Door Carl de Meester, programmamanager Beleid & Strategie Weener XL Werk en Inkomen ‘s-Hertogenbosch

Workshop 6 – Kwetsbare jongeren op eigen benen

Sommige jongeren hebben in hun leven al zoveel hulp gehad dat ze behoorlijk zorgmoe zijn geworden. Het laatste waar zij behoefte aan hebben als zij (bijna) 18 worden, is ondersteuning van hun gemeente. Toch is voor hen de stap naar zelfstandigheid vaak groot en komen ze vroeg of laat weer in aanraking met hulpverleners. Wat mogen ze dan van ons verwachten? Hoe kunnen wij als professionals beter afstemmen? Wat is daar voor nodig? Door Carolien Thijssen, veranderbegeleider Beleid & Strategie Werk & Inkomen ‘s-Hertogenbosch, directeur United Performance