Huub Poels pleit voor openhouden sociale werkplaats

Huub Poels van Praktijkschool de Rijzert uit ‘s-Hertogenbosch en voorzitter van hetLandelijk Werkverband Praktijkonderwijs was op 26 oktober in EenVandaag.

U kunt het item hier bekijken

Een kwart van de leerlingen die de praktijkschool verlaat zit zonder werk thuis. Het lukt ze niet een baan te vinden. Een verloren generatie dreigt. Die waarschuwing geeft Huub Poels, voorzitter van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs. Samen met hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen pleit hij voor het openhouden van de sociale werkplaats voor deze groep.

Lukte het de praktijkscholen in voorgaande jaren nog om 95% van hun oud-leerlingen naar werk te begeleiden. Dit jaar ligt dat gemiddelde op 75%, aldus Poels. Een kwart zit thuis. In grote steden is de problematiek nog ernstiger. In Rotterdam vindt maar 30% van de oud-leerlingen werk.

Praktijkonderwijs is een middelbare school bedoeld voor leerlingen voor wie het VMBO te hoog gegrepen is. Poels: “Voor deze jongeren is een half jaar thuis zitten een ramp. Alles wat we ze in vijf jaar op school geleerd hebben raken ze kwijt en is voor niets geweest.”

Participatiewet

Het probleem is ontstaan door de komst van de Participatiewet in 2015.  De instroom van nieuwe arbeidsgehandicapten naar de sociale werkplaats is gesloten en gemeentes en werkgevers worden gestimuleerd werkplekken aan te bieden aan deze groep. Veel oud-leerlingen lukt het echter niet mee te komen bij reguliere werkgevers. Of de plekken blijken, ondanks alle goede bedoelingen, niet geschikt. Omdat het vangnet van de sociale werkplaats voor zwakkere arbeidsgehandicapten verdwenen is en alternatieven niet van de grond komen, zitten ze nu thuis.

“Bijstand is geen perspectief”

“Het sluiten van de sociale werkvoorziening voordat je er een goede oplossing voor hebt is niet goed.” Dat beaamt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. “Een leven lang in de bijstand is geen perspectief.” Poels en Wilthagen vinden het daarom onontkoombaar dat een vorm van sociale werkvoorziening terugkomt voor deze jongeren.

Sociale werkplaats

Wilthagen vindt dat voor deze kwetsbare jongeren de sociale werkplaats weer zou moeten worden opengesteld. “Als noodoplossing. Want deze uitzichtloze situatie voor jongeren is schrijnend.” Huub Poels van het Werkverband Praktijkonderwijs pleit ook voor het opzetten van een duurzame structuur, iets zoals de sociale werkplaats. Een vangnet voor jongeren die niet slagen bij een reguliere werkgever. “Niet pamperen, uitdrukkelijk niet, maar deze groep mag niet vergeten worden.”

Eerder stelde ook de SER dat de toegang tot sociale werkplaatsen behouden moet blijven voor de meest kwetsbare groepen.

Leerlingen actief op congres

Op het congres “Vooral samen verantwoordelijk” waren ook leerlingen actief.

De ontvangst werd verzorgd door leerlingen van de Entree-opleidingen van ROC de Leijgraaf  en ook van de Sonnewijser uit Oss.

De leerlingen zetten hun beste beentje voor en Marloes van de Camp bedankte hen na afloop met een leuke attentie.

.img_2831

Succesvol optreden theatergroep Trots

Theatergroep Trots, de theatergroep van ROC de Leijgraaf die wordt begeleid door  docent Jesse van den Elsen, gaf een kort optreden op het Congres “Vooral Samen Verantwoordelijk”. Trots bracht twee liedjes uit de voorstelling waar momenteel aan gewerkt wordt.
img_2705
“De voorstelling zal gaan over een maatschappelijk thema en heeft een positief stimulerende uitstraling. Ik ben naast mijn werk voor De Leijgraaf liedjesschrijver en zanger, en ik heb al een serie liedjes geschreven die het raamwerk van de voorstelling vormen. Het thema is het gebroken gezin en wat dat met het zelfvertrouwen en het functioneren van een leerling doet”, aldus van den Elsen.
img_2713

 

‘Trots’ is uitdrukkelijk bedoeld voor leerlingen van alle opleidingen en bestaat naast het reguliere lesprogramma. Van de leerlingen wordt dus een extra tijdsinvestering verwacht.

 

img_2701

 

René Clarijs over het belang van niet formele educatie

In zijn Masterclass “Albert Einstein en voortijdig schoolverlaters” ging René Clarijs uitgebreid in op het belang van niet formele educatie .

16-0-1

Clarijs bouwde zijn verhaal op m.b.v. de democratische driehoek. Hij stapt uit het Nederlands denkpatroon door een beleidsalternatief uit Oost-Europa aan te dragen. Niet ter vervanging van de huidige jeugdzorg, maar als noodzakelijke aanvulling om tot een effectief jeugdstelsel te komen.

De regionale werkgroep

De regionale werkgroep “VSV en Kwetsbare Jongeren” bestaat uit vertegenwoordigers uit de gehele regio. V.l.n.r. ziet u Reinoud van Uffelen, Marloes van de Camp, Ronald Nijhuis, Liesbeth Endendijk en Ruby de Jong.

Hier vindt u de contactgegevens!

Iedereen beschikt over talent

“Iedereen beschikt over talent” zei Richard van Ommen tijdens zijn presentatie op het congres “Vooral samen verantwoordelijk”.

Richard van Ommen vertelde hoe de Talentencampus talent uit Oss en omgeving bij elkaar brengt, bijdraagt aan een gezonde arbeidsmarkt in de regio en ondernemerschap, vakmanschap, kennisontwikkeling en innovatie ondersteunt. Ook was er gelegenheid om rond te kijken op de campus.

meer weten: www.talentencampusoss.nl 

I

Een nieuwe website?

“Toch niet weer een nieuwe website” verzuchtte Richard van Ommen tijdens het congres “Vooral Samen Verantwoordelijk”, om even later zijn woorden terug te nemen.

In de regio Noordoost-Brabant werken we al sinds 2008 samen bij de bestrijding van Voortijdig Schoolverlaten (VSV). In 2013 startten we met een bescheiden weblog waarvan de naam verwees naar de landelijke website www.aanvalopschooluitval.nl

Nu hebben we op 31 maart een nieuw regionaal convenant getekend, waarbij de aandacht niet meer alleen uitgaat naar de oorspronkelijke VSV-doelgroep, maar ook naar de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie. Een grotere groep jongeren dus waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Vrij naar de drie letters VSV ontstond Vooral Samen Verantwoordelijk en dat vroeg weer om een nieuwe naam voor de website. www.vooralsamenverantwoordelijk.nl.

Geen nieuwe website dus, wel een nieuwe naam. Deze werd op 20 oktober tijdens het gelijknamige congres bekend gemaakt. En… het blijft gewoon een eenvoudig weblog, met berichten uit de gehele regio.

 

untitled

Al meer dan 100 aanmeldingen voor Congres “Vooral Samen Verantwoordelijk”

Er zijn al meer dan 100 aanmeldingen voor het congres “Vooral Samen Verantwoordelijk”. Inschrijven is nog mogelijk. Hieronder het definitieve programma en de mogelijkheid om aan te melden.

images

Graag motiveren wij collega’s van arbeidsmarktregio 36 (middenmanagement/uitvoerders) deel te nemen aan het congres VSV en kwetsbare jongeren op 20 oktober bij de Talentencampus in Oss.

Tijdens dit congres willen we je inspireren met elkaar in gesprek te gaan en elkaar op te zoeken als het gaat om de begeleiding van onze jongeren. Daarom is het thema van deze middag

‘Vooral Samen Verantwoordelijk’.

Inspiratie krijg je deze middag door:

  • Een optreden van Theatergroep Trots van ROC de Leijgraaf. Deze theatergroep geeft talenten een professioneel traject en podium aanvullend aan hun opleiding.
  • Kennismaking met de Talentencampus Oss (TCO). Directeur Richard van Ommen vertelt hoe de Talentencampus talent uit Oss en omgeving bij elkaar brengt, bijdraagt aan een gezonde arbeidsmarkt in de regio en ondernemerschap, vakmanschap, kennisontwikkeling en innovatie ondersteunt. Ook is er gelegenheid om rond te kijken op de campus.
  • Een masterclass door Prof. dr. René Clarijs (bestuurskundige, neerlandicus, bedrijfskundige). Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid met veel kennis van publieke dienstverlening en in het bijzonder jeugd en jeugdbeleid. Clarijs neemt je mee in het belang van ketensamenwerking.

 

Programma:
12.45 u:                 inloop en lunch

13.15 u:                 Opening door Liesbeth Endendijk (programmacoördinator VSV/Kwetsbare Jongeren regio 36) en Reinoud van Uffelen (VSV/KJ projectleider KW1C)

13.30 u:                 Optreden door Theatergroep Trots van ROC de Leijgraaf

13.40 u:                 Welkom en kennismaking Talentencampus Oss door Richard van Ommen (directeur TCO)

14.05 u :                Pauze en mogelijkheid tot rondleiding op de Talentencampus

14.30 u:                 Masterclass Prof. dr. René Clarijs

16.00 u:                 Afsluiting en netwerkborrel

16.30 u:                 Einde

Adres Talentencampus Oss:

http://www.talentencampusoss.nl/contact/

 

Ben jij erbij op 20 oktober? Aanmelden kan via dit formulier.

Basisboek jeugdzorg & jeugdbeleid van René Clarijs

Samenvatting

In de verwachting dat gemeenten beter in staat zijn de jeugdzorg uit te voeren, is zij per 1 januari 2015 onder regie van de 403 gemeenten geplaatst. Omdat een groot aantal gemeenten deze complexe materie moeilijk aankunnen, zijn er in het land 41 regio’s gevormd die de jeugdzorg ter hand gaan nemen. Het is afwachten of de gemeenten en de regio’s de jeugdzorgtaken beter kunnen uitvoeren. De Jeugdwet die bepaalt hoe de lokale jeugdhulp eruit gaat zien en het bijbehorende Nederlandse jeugdbeleid staan centraal in deze publicatie, geschikt voor HBO- en WO-studenten en ieder die beroepsmatig op de hoogte wil zijn van jeugdbeleid en jeugdhulp. Dr. René Clarijs MPM/MA/MMO, (internationaal) auteur, onderzoeker, consultant en hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid wordt gezien als expert op het gebied van jeugdzorg/jeugdhulp en jeugdbeleid.

Recensie(s)

In dit (leer)boek gaat prof.dr. René Clarijs, hoogleraar en hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid, in op de zorg voor kinderen na 2015. Eerst blikt hij terug op het ontstaan van de jeugdzorg, de kenmerken, maatschappelijke ontwikkelingen en de aanpalende sectoren. Daarna gaat hij in op de nieuwe jeugdwet: de aanleiding en uitgangspunten, de uitwerking ervan, de veranderingen voor de gemeenten en de betekenis van de nieuwe manier van werken voor de professionals. Hij sluit af met zeven kritische vragen die beantwoord zouden moeten worden bij nieuw jeugdbeleid, maar dat niet zijn. Voor de hand liggende vragen zoals: wat is er gebeurd met de vorige voorstellen tot stelselwijzigingen? Welke huidige tekorten met het nieuwe beleid compenseren? ‘Bewust onbekwaam’ zoals hij dat noemt. Een uitgebreide publicatie die enerzijds interessant is voor wie meer wil weten over de jeugdhulp en het ontstaan ervan en anderzijds de nieuwe jeugdwet en de uitwerking daarvan onder een vergrootglas legt. Om het boek geschikt te maken voor studenten zijn in de bijlage verdiepende vragen opgenomen.

Clarijs is de de spreker op ons congres “Vooral Samen Verantwoordelijk.” Hier leest u er meer over.