Verlenging instrumentarium voortijdig schoolverlaten

De aanpak van voortijdig schoolverlaten is succesvol gebleken: het aantal van 71.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2002 is teruggebracht tot 25.970 in het schooljaar 2012/2013. Minister Bussemaker heeft in de brief “Startkwalificatie met perspectief, voor iedereen een passende plek” [1] dan ook aangegeven de succesvolle elementen van deze aanpak ook na afloop van de convenantperiode voort te willen zetten. Om dit mogelijk te maken, wordt het huidige vsv-instrumentarium met één jaar verlengd, zodat de nodige aanpassingen in wet- en regelgeving kunnen worden doorgevoerd. Omdat het om een verlengingsjaar gaat wordt de samenwerking voortgezet met dezelfde partners die eerder convenantpartners waren (scholen voor voortgezet onderwijs, mbo-instellingen en gemeenten). Om het verlengingsjaar mogelijk te maken zijn enkele aanpassingen in regelgeving aangebracht. De wijziging van de vsv-regelingen is op 19 augustus gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder leggen we e.e.a. op hoofdlijnen uit zodat duidelijk wordt wat hetzelfde blijft en wat er verandert.

De aanpak van voortijdig schoolverlaten blijft in het verlengingsjaar grotendeels hetzelfde als in de voorgaande jaren.

Wat blijft hetzelfde?

  • De vsv-doelstelling wordt een jaar doorgetrokken: de landelijke vsv-doelstelling van maximaal 25.000 vsv’ers in 2016 gaat ook gelden voor het jaar 2017.
  • De normpercentages voor het ontvangen van prestatiesubsidie over schooljaar 2014-2015 gaan ook voor schooljaar 2015-2016 gelden.
  • Vo- en mbo-instellingen kunnen ook in 2015-2016 aanspraak blijven maken op het vaste en variabele deel van de vsv-prestatiesubsidie;
  • De subsidies voor regionale middelen (waaronder de middelen voor de plusvoorzieningen) blijven ook beschikbaar in 2015-2016;

Wat verandert?

  • Scholen kunnen de vsv-middelen ook inzetten voor de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie; ongeveer 30.000 jongeren in het vo, vso, pro, vmbo-bb en de entreeopleiding en niveau 2 binnen het mbo hebben een vergroot risico om uit te vallen als gevolg van een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften. Vooruitlopend op de structurele borging van de aanpak van voortijdig schoolverlaten kunnen scholen nu al vsv-middelen inzetten om deze jongeren in het onderwijs te houden;
  • De convenanten worden niet verlengd en lopen af op 31 december 2015. In het verlengingsjaar werken de partners samen op basis van de samenwerkingsovereenkomst;
  • Van scholen wordt verwacht dat zij voor het verlengingsjaar een nieuw regionaal programma voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten opstellen.

[1] (Kamerstukken 26 695, nr. 94).

bron: www.aanvalopschooluitval.nl (Ministerie van OC&W)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s