Verbondenheid + Interactie = Stage

door: Reinoud van Uffelen

In het bestuurscentrum van de gemeente ‘s-Hertogenbosch werd er vandaag onder de titel “Voor elk talent een passende werkplek” een “open coffee” georganiseerd. Er waren ruim 40 toehoorders, voornamelijk medewerkers van de gemeente, maar ook stageconsulenten van het Koning Willem I College.

De bijeenkomst werd geopend door Kees van Weert van de gemeente. Hij ging kort in op de huidige stageproblematiek.

“De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft jaarlijks al best veel stagiaires en afstudeerders, maar wil als organisatie het goede voorbeeld geven door nog méér stageplekken en leerbanen aan te bieden. In de huidige economie is het voor jongeren erg lastig om een (passende) stageplek of leerbaan te vinden. Ze hebben deze stageplaats of leerbaan wel echt nodig! Het is een voorwaarde om hun opleiding te mogen beginnen of juist afronden.”

Vervolgens was filosoof Ronald Hünneman aan het woord. Hünneman werkt op de Rijksuniversiteit in Groningen maar was ook werkzaam als leerplichtambtenaar en in het speciaal onderwijs. “Jongeren willen gezien worden” was de kern van zijn verhaal en in een inspirerend betoog ging hij via Socrates, de marshmallow test, hersenontwikkeling, de planningshorizon en interne motivatie naar stage. Want zo was zijn boodschap. “Zorg dat je die jongeren ziet. Verbondenheid + Interactie = Onderwijs, maar stage is ook onderwijs dus Verbondenheid + Interactie = (ook) Stage.

In het aansluitende gesprek werd door de aanwezigen nog maar eens benadrukt hoe belangrijk het is een stagiaire goed te begeleiden. “We zijn allemaal jong geweest, maar misschien moeten we toch nog eens kritisch kijken naar de manier waarop we met jongeren in onze organisatie omgaan” zei een medewerker.

Ton van den Bersselaar van Actieplan Leerbanen vroeg aandacht voor de doelgroep waarmee hij werkt. “Jongeren die op zoek zijn naar een leerbaan willen gewoon werken en liever zo min mogelijk naar school. Maar ze hebben wel goede begeleiding nodig en dat wordt nog wel eens onderschat.”

De bijeenkomst was een initiatief van Liesbeth Endendijk van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en zij  toonde zich tevreden. “Juist de stage is voor veel jongeren de plek om tot ontplooiing te komen en met deze bijeenkomst hebben we daar binnen onze organisatie weer eens aandacht voor gevraagd.”

De gemeente ‘s-Hertogenbosch opent binnenkort een website waardoor het voor jongeren nog makkelijker wordt te solliciteren naar een stageplaats bij de gemeente.

34 deelnemers aan VSV-inspiratiebijeenkomsten

In de Succesklas van het Koning Willem I College vond op 16 juni 2015 de vierde en laatste VSV-inspiratiebijeenkomst van dit schooljaar plaats.  In totaal namen 34 collega’s deel aan één of meerdere bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomst werd er dit keer gesproken over diversiteit, doelgroepenbeleid en radicalisering. In een scherpe inleiding vertelde Jacqueline Baselier openhartig over haar eigen radicale jeugd. “In gesprekken over radicalisme wordt er gelijk gewezen naar de allochtone bevolkingsgroep, maar radicalisme is van alle tijden en van alle bevolkingsgroepen” aldus Baselier. “In ons VSV-beleid moeten we oog hebben voor veiligheid en geborgenheid voor iedereen”.

Daarna waren Oktay Maden en Sadika Zaryouh van de afdeling Sociaal Maatschappelijke Studies (SMS) aan de beurt. Oktay startte met een wanddiscussie waarbij de deelnemers in stilte op het bord allerlei uitingen en kreten deelden en ook op elkaar reageerden. Vervolgens kwam het gesprek op gang. Oktay en Sadika deelden hun ervaringen en gaven tips over hoe je het gesprek voert en blijft voeren met alle studenten.

Reinoud van Uffelen besloot de bijeenkomst en bedankte de aanwezigen en in het bijzonder Ank Horio van de afdeling Verpleging en Verzorging. Ank was trouw bezoeker van de bijeenkomsten en dit was haar laatste want ze gaat over een paar weken met pensioen.

Maar het Koning Willem I College gaat volgend jaar gewoon door met deze bijeenkomsten.

Ingrid Mollen: “We zijn het afgelopen jaar gestart met de inspiratiebijeenkomsten onder de vlag van VSV. Maar het bestrijden van VSV is geen project met een begin en een eind. Uiteindelijk draait het om de relatie met de student en natuurlijk om betrokken begeleiding. Daarom heten de bijeenkomsten volgend jaar inspiratiebijeenkomsten voor en door betrokken begeleiders. Om elkaar te inspireren. Teamontwikkeling en het pedagogisch/didactisch proces zijn prioriteit volgend jaar op onze school. Juist dan blijft het ook goed om eens buiten je eigen team te kijken.”

Daarom dus in 2015-2016 weer vier inspiratiebijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst volgend schooljaar is op 17 september en iedereen is welkom. Of je nu één, twee, drie of vier keer komt. Meer info: INSPIRATIEBIJEENKOMSTEN 2015-2016

De bijeenkomsten zijn een initiatief van Ingrid Mollen, Jacqueline Baselier en Reinoud van Uffelen

jacqoktay 2

Rondetafelgesprek “Tweede kans”

door: Katja Brooijmans en Reinoud van Uffelen

Op woensdag 10 juni vond in het stadhuis van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een rondetafelgesprek plaats. Daarin werd gesproken over het TOI-project “2nd Chance”. De bijeenkomst werd georganiseerd door Theo van de Veerdonk en Katja Brooijmans van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Desirée Vonk en Reinoud van Uffelen van het Koning Willem I College.

Op de foto (door Katja Brooijmans) van rechts naar links Matthieu Mes (Cinop), Veronique Stevens (Cinop), Renco Wesseling (Weener XL), Joyce de Vaan (Weener XL), Lindomar Minguel (Amerging), Peter van Roosmalen (Entreeopleidingen KW1C), Ton van den Bersselaar (Actieplan Leerbanen), Ruby de Jong (’t Werktverband), Chantal Ottens (Kamer van Koophandel),Theo van de Veerdonk, Desirée Vonk, Renske Merks (studieadviseur KW1C), Youssef Noudri (wijkwerker) en Reinoud van Uffelen.

TOI staat voor transfer of innovation en de innovatie in dit project is een Duits model waarmee mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via een modulair aanbod en zonder eindexamen toch een kwalificatie kunnen halen. “The German model” heet het inmiddels onder de projectdeelnemers en je kunt er van zeggen wat je wilt maar het model deugt. Het draait om individuele talentontwikkeling. In Nederland praten we dan over mensen die buiten het Nederlands onderwijssysteem zijn gevallen, zoals Hans.

Hans is 26 jaar. Hij haalde zijn VMBO-diploma toen hij 16 was en ging een BBL-opleiding Kok doen. Maar eigenlijk wist hij niet waar hij aan begon. Hij kwam er achter dat het niet de beste keus was geweest en hij werd VSV-er. 10 jaar geleden verdwenen ook 16-jarigen nog gewoon uit het onderwijs.

Hans vond een baan in een winkel voor consumentenelektronica. Het betaalde niet slecht en dat zonder officiële kwalificatie in de detailhandel. Hij werkt nu al geruime tijd in deze winkel en hij geniet van zijn werk op de computerafdeling. Hij is gek van elektronica en de meeste vrije tijd gaat op aan computerspelletjes. Hij is een self-made computerexpert, hij kan goed verkopen, heeft een vlotte babbel en hij deed mee aan een aantal interne cursussen, met name op het gebied van nieuwe producten.

Hans is getrouwd en heeft een dochtertje van 2.

Vandaag vertelde de baas dat er een risico bestaat dat Hans zijn baan verliest. Er moet gesneden worden in het personeel en Hans is dan de eerste die er uitvliegt. Hij heeft geen suggesties voor Hans waar te solliciteren, temeer daar hij geen startkwalificatie heeft en er zijn meer dan genoeg jongeren op de arbeidsmarkt.

Hans baalt er van dat hij nooit een officieel (mbo-)diploma heeft gehaald.

Studieadviseur Renske Merks vertelde over de telefoontjes die ze bijna dagelijks kreeg van mensen die terug willen keren in de zorg, maar die niet meer in het onderwijssysteem passen. Vaak moet ze dan nee verkopen.

2ND_Logo_2kpx-RGB

Belangrijkste advies van de deelnemers was dat oplossingen buiten het systeem moeten worden gevonden, met een belangrijke rol voor de werkgevers.

In het kader van “social return” werd er ook gesproken over het keurmerk PSO. Joyce de Vaan van Weener XL vertelde een enthousiast verhaal. Meer info: http://www.pso-nederland.nl/

Desirée Vonk gaf tekst en uitleg over de Skills Heroes. http://www.skillsheroes.nl/

Het advies van de deskundigen was duidelijk: “Mooie initiatieven! Creëer vooral geen extra label en ook geen extra Award voor Tweedekansers.”

Samenwerken aan LOB op het Fioretti College

door: Willie Stevens

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is een aangelegenheid van alle partijen in de onderwijsketen: scholen voor V.O en MBO- instellingen. Veel onderwijsorganisaties hebben initiatieven ontwikkeld om de doorstroom van elke onderwijssector naar het vervolgonderwijs te verbeteren, denk bijvoorbeeld aan Stick Together in onze regio.

De belangrijkste stap die we op het Fioretti College de laatste jaren hebben gezet is een interne kwaliteitsslag op LOB. Het LOB beleidsplan is het resultaat van een uitgebreide LOB scan en interne discussie met decanen, mentoren, stagedocenten etc. LOB wordt integraal aangeboden op het Fioretti College. LOB heeft een volwaardige plek in het programma van de leerling gekregen. Door scholing en trainingen hebben we de vaardigheden van docenten en decanen verder geprofessionaliseerd. LOB is een proces waarin collega’s een belangrijke rol spelen door te inspireren, te begeleiden en de juiste vragen te stellen aan de leerling.
Ook de ouders worden nadrukkelijk betrokken bij LOB, dit doen we door speciale ouderavonden waarin LOB en keuze centraal staan.

Komend schooljaar gaan we samen met de loopbaangroep verder met de professionalisering. Ieder team heeft straks een eigen LOB schoolcoach die garant staat voor borging van goede LOB gesprekken met de leerling.

De afgelopen jaren is het percentage VSV voor onze school geweest:

2008 4,1 %; 2009 4,5%; 2010 1,1%; 2011 1,8%; 2012 1,2%; 2013 0,4 % en 2014 1.1%.

Voor VSV moet wel opgemerkt worden dat er een bijstelling in de registratie heeft plaatsgevonden. In de eerste jaren werd een afstromer van het vmbo naar het PRO ook als VSV-er geregistreerd. De norm voor VMBO bovenbouw is nu 4%, we zitten daar dus ruim onder.

Aandacht voor LOB heeft zeker geleid tot het voorkomen van VSV en betere keuzes van leerlingen voor het vervolgonderwijs. Borging van LOB is dan ook een taak van iedere medewerker bij ons op school, het verdwijnt niet meer van onze werkagenda!