Dag van de Leerplicht 2015

Een korte reportage met 5 tweets en 5 foto’s

Ook dit jaar werd er in onze regio aandacht besteed aan de Dag van de Leerplicht. Wat je in feite natuurlijk om zou moet denken zoals wethouder Kees van Geffen van de gemeente Oss terecht opmerkte.

De dag begon met een Bestuurlijk Overleg. Onder voorzitterschap van wethouder Eric Logister (‘s-Hertogenbosch) werden de thema’s VSV en Kwetsbare Jongeren gekoppeld en werd de begroting voor het laatste convenantsjaar 2015/2016 vastgesteld. Ook werd vooruitgekeken naar de periode daarna, want het is belangrijk ook na het convenant te blijven samenwerken in de regio.

Tegelijkertijd werden er in ‘s-Hertogenbosch taarten uitgedeeld. “En niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook leerlingen van het entreeonderwijs en de Bovenschoolse Voorziening krijgen een bezoek” vertelde Liesbeth Endendijk van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

In Oss ging de aandacht uit naar de groepen acht. Deze leerlingen staan op het punt om de stap te zetten naar het voortgezet onderwijs. Ronald Nijhuis van het RBL BNO “De meesten van hen hebben dan ook de leeftijd van 12 jaar bereikt. Volgens de leerplichtwet zijn zij vanaf die leeftijd medeverantwoordelijk. Wij dachten dat het goed zou zijn om hen hierover goed te informeren op een leuke wijze.”

Op het Koning Willem I College vond er in de middag een ontmoetingsbijeenkomst plaats. “Omdat wij samen verantwoordelijk zijn voor jongeren” zei presentator Reinoud van Uffelen. Medewerkers van leerplicht en RMC uit ‘s-Hertogenbosch en Heusden waren aanwezig net als medewerkers van het RBL Sint-Michielsgestel e.o, het RBL BNO en de Regio Rivierenland. Marijke Mahieu en Irma Verweij vertelden iets over hun werk.

Er was een optreden van zangeres Eefke van der Loop, een interview met twee soms spijbelende leerlingen en een debat.

De dag werd dit jaar afgesloten met The Competition, de sectorwerkstukwedstrijd van 9 VMBO-scholen op het Koning Willem I College.

De volgende ochtend bracht Aleksandra Essens van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een bezoek aan de Entreeopleiding.

Aleksandra:” Het was een succes op de Weidonklaan! Uit het overzicht blijkt dat de groep van Margot (YO1D1A) en de groep van Anouk (YO1Z1D) de hoogste presentie hadden. Als leuke attentie heb ik deze groepen verrast met een lekkere taart. Tevens zijn er 2 leerlingen die individueel een goede score hebben, zij hebben een doosje bonbons gekregen. Zo ontzettend leuk om nu zelfs een jongen waar ik ooit een proces-verbaal tegen opgemaakt heb op het VO een compliment en kleinigheidje te geven. Hij had de beste aanwezigheid! Een meisje dat vaak rustig is en die je niet op de voorgrond ziet heb ik extra in het zonnetje gezet en naar voren geroepen. Ze had een kaartje van de docenten gehad (deze heeft ze voorgelezen) met een compliment voor haar aanwezigheid. Je zag ze stralen!

Deze diashow vereist JavaScript.

Tweede kansen voor jongeren

Het Koning Willem I College doet samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch mee aan het internationale project “2nd Chance”. In dit project wisselen ze met partners uit Duitsland, Zwitserland, Italië en Polen ervaringen uit over tweede kansen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de flexibilisering van de kwalificatiemogelijkheid.

“In dit project leren professionals uit diverse landen van elkaar” aldus directeur Internationalisering Peter van Amelsfoort. “Het is opvallend dat de oorzaken van schooluitval overal worden herkend en gesignaleerd, maar vaak ontbreekt het aan de middelen en de creativiteit om echt iets aan flexibilisering te doen.”

Na bijeenkomsten in Berlijn, ‘s-Hertogenbosch en weer Berlijn vindt de derde bijeenkomst plaats in Rome en wel op 4 en 5 maart. Namens het Koning Willem I college nemen Desirée Vonk en Reinoud van Uffelen deel aan dit project. Ook Katja Brooijmans en Theo van de Veerdonk van de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn aanwezig.

In het project werd ondermeer gewerkt aan de casus Hans.

Lees hier in het Nederlands

Read here in English

Desirée Vonk van het Studenten Succes Centrum vertelt: “Op het Koning Willem I College voeren onze studieadviseurs soms ook gesprekken met mensen zoals Hans. We kunnen ze eigenlijk alleen echt helpen als ze een plekje vinden bij een erkend leerbedrijf ”

“Als je de al wat oudere jongere vooruit wil helpen heb je daar als school anderen bij nodig zoals de gemeente en het UWV.” aldus Reinoud van Uffelen