Convenant met een jaar verlengd

In de regio Noordoost-Brabant geven we samen uitvoering aan het vsv-convenant 2012-2015. Dit convenant volgde op het vsv-convenant 2008-2011.

Het convenant wordt met een jaar verlengd en dat betekent dat er ook voor schooljaar 2015-2016 een regionale rijkssubsidie beschikbaar is.

Op 6 februari kwam een regionale werkgroep bijeen in de Opkamer van de Middelbare Horecaschool op het Koning Willem I College. Er werd van gedachten gewisseld over de aanpak in het extra jaar. Het extra jaar geeft de mogelijkheid om samen voor te sorteren op de ontwikkelingen die komen gaan.

Op 19 maart hopen wij de begroting voor het extra jaar te overhandigen aan het bestuur.

De bestaande regionale werkgroep VSV/Kwetsbare Jongeren werd met het oog op het extra jaar uitgebreid.

In de Opkamer waren de volgende mensen aanwezig:

Liesbeth Endendijk (RMC-coördinator), Ronald Nijhuis (beleidsmedewerker RBL BNO), Han Viguurs (ROC de Leijgraaf), Stephanie Kuijper (Koning Willem I College), Ruby de Jong (’t Werktverband), Emine Yildirim (5* Noordoost Brabant Werkt!), Edward de Gier (Bossche Vakschool), Willie Stevens (Fioretti College), Monaïm Benrida (ministerie van OC&W), Reinoud van Uffelen (Programmamanager VSV Noordoost-Brabant)

Handboekje voor betrokken begeleiders

Op het Koning Willem I College reikte Stephanie Kuijper (directeur Studenten Succes Centrum) het eerste exemplaar van het ‘Handboekje voor betrokken begeleiders’ uit aan Jeanette Noordijk, voorzitter College van Bestuur.

Het handboekje wil een overzicht geven van de voorzieningen die het college biedt om jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte te helpen. In het handboekje zijn ook verschillende externe partners opgenomen.

Het boekje wordt deze week verspreid op de onderwijsafdelingen en is bedoeld voor alle medewerkers. Het boekje is een eerste inventarisatie en zal steeds worden aangevuld met actuele informatie.

Het boekje is ook hier in te zien.

Een proefexemplaar werd vorig jaar op de Dag van de Leerplicht gepresenteerd en nu ligt er dan een eerste echt gedrukte exemplaar. Cor van Gerven, lid van het College van het Bestuur, noemde dit een mooi resultaat van de samenwerking tussen VSV en SSC.