Oorkonde voor Paul Schraven

Tijdens een etentje ter afsluiting van het project VSV-manager in Restaurant Tasty van de Bossche Vakschool werd een oorkonde uitgereikt aan brugwachter Paul Schraven. Paul was intensief betrokken bij dit project waarmee in de regio ‘s-Hertogenbosch e.o. de overgang VMBO-MBO in beeld werd gebracht. Dit om te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de overstap maken naar het MBO.

Paul weet als geen ander dat mensen belangrijker zijn dan systemen en heeft al die tijd geïnvesteerd in goede relaties. Dat is hij blijven doen want inmiddels is de decaan van de Bossche Vakschool betrokken bij de implementatie van het Digitaal Doorstroomdossier en de module overstap VO-MBO van Intergrip.

Maarten Koelink (Baanderherencollege) gaf aan tevreden te zijn met het nieuwe systeem en vooral met de prettige samenwerking met Paul Schraven en Desiree Vonk (Koning Willem I College).

Ook Aleksandra Essens van de gemeente ‘s-Hertogenbosch sprak nogmaals uit het belangrijk te vinden dat collega’s van VMBO en MBO elkaar blijven vinden.

Paul, bedankt voor de prettige samenwerking!

Reinoud van Uffelen, programmamanager VSV Noordoost-Brabant en voormalig brugwachter

Positief oordeel inspectie

Op 26 en 27 januari deed de inspectie van het onderwijs een onderzoek naar verzuimmelding/vsv op het Koning Willem I College. Het oordeel was positief.

 Het positieve oordeel betekent dat:

o    het systeem voldoet aan de vereisten;

o    de wettelijke verzuimmeldingen in het algemeen tijdig worden gedaan;

o    het verzuimbeleid is opgenomen in de onderwijsovereenkomst.

Er waren natuurlijk ook aandachtspunten:

o    een frequentere check op de 16 klokuren in 4 weken (liefst dagelijks); nu vindt die check eens per week plaats met het risico dat niet binnen 5 werkdagen gemeld wordt; de implementatie van een escalatiemodule biedt waarschijnlijk een oplossing.

o    na de melding vindt een update plaats; eigenlijk moet een nieuwe (herhaal)melding gedaan worden (de teller gaat op 0 op de dag nadat de student de 16 klokuren in 4 weken heeft overschreden);

o    geen must, maar het is handig om voorafgaand aan de melding te weten of de student al een startkwalificatie heeft;

o    het inschakelen van de mentor voorafgaand aan de melding heeft zeker inhoudelijke voordelen, maar het kan het proces van melden vertragen.

Reinoud van Uffelen (programmamanager VSV) en Joep van den Hooven (Dienst Informatiemanagement) verzorgden een inleidend praatje. Joep vertelde over de implementatie van het nieuwe systeem: RAAK. De inspectie oordeelde dat de voorbereiding van die implementatie (waaronder de scholing) gedegen heeft plaatsgevonden.

Aansluitend deed men onderzoek op de afdelingen Ondernemersacademie, Geüniformeerde Beroepen en Verpleging & Verzorging. Er werden verschillen geconstateerd in de werkwijze bij de afdelingen, passend bij de doelgroep. De randvoorwaarden worden daarbij nageleefd wat als positief werd gekenmerkt.

Op het Koning Willem I College wordt verzuim centraal gemeld bij  het Suc6punt op het Studenten Succes Centrum. Medewerkers Jeane Rattan en Judith Kerkhof verwerken de meldingen en hebben korte lijnen met leerplicht en RMC die ook in het Suc6punt participeren.

Het inspectieonderzoek werd gedaan door inspecteurs Jack de Reus en Jolande Visser. Zij werden vergezeld door analisten Ramlakhan en ten Have en door Jan van Grinsven van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken voor de gemeenten Vught, Haaren, Schijndel en Sint-Michielsgestel.

De inleidende presentatie staat hier.

Geslaagde VSV-inspiratiebijeenkomst Koning Willem I College

Vandaag vond op het Koning Willem I College de tweede VSV-inspiratiebijeenkomst plaats. Liefst 17 medewerkers van 12 verschillende onderwijsafdelingen gaven acte de présence.

Ingrid Mollen (Academie voor Teaching & Learning) en Jacqueline Baselier (Succesklas) hadden de bijeenkomst voorbereid en lieten de deelnemers vertellen wat hen precies bezig hield in hun dagelijkse werk bij de begeleiding van potentiële uitvallers. Daarna volgde een inspirerende oefening met de 6 logische niveaus.

De bijeenkomsten zijn onderdeel van het actieplan VSV naar de afdelingen. “Hiermee brengen we het thema VSV terug waar het hoort, namelijk in de klas en bij de relatie tussen de docent en de student.” aldus Reinoud van Uffelen, programmamanager VSV.

Sabine van Beek van de afdeling Finance, Banking & Insurance vatte mooi samen waar het eigenlijk om gaat. “We zijn zo vaak bezig met van alles wat moet en vergeten dat het uiteindelijk draait om een positieve en vriendelijke houding naar je studenten”. Connie van Hees (afdeling KMVO) vulde aan: “Uiteindelijk draait het om aandacht, aandacht, aandacht.”

“We zijn tevreden over de opkomst. Vandaag waren er 14 vrouwen en 3 mannen en een volgende keer zijn meer mannen van harte welkom.” aldus Jacqueline Baselier.

De deelnemers gingen naar huis met een exemplaar van magazine HetKind. De volgende VSV-inspiratiebijeenkomst is op donderdag 12 maart. Ook weer in de Succesklas.

Meer informatie over de VSV-inspiratiebijeenkomsten: Reinoud van Uffelen, 06-45596458.

Meer informatie over HetKind. www.hetkind.org

 

magazine_cover