Yasmine vastbesloten

Yasmine Zahaar (17 jaar) is vastbesloten een startkwalificatie te gaan halen. Na het VMBO-K begon ze op het Koning Willem I College bij de opleiding Maatschappelijke Zorg, maar dat was geen succes. “Te veel meisjes in de klas en ook al dat lichamelijk contact was niet mijn ding.” In de Succesklas maakte zij een Innerlijk Kompas en via de Succesklas kwam zij in contact met techniekmakelaar Bert Verhoeven.

“Dit meisje komt er wel” zegt Bert. Ze heeft al meegelopen bij de opleiding Electrotechniek en houdt zich prima staande in de mannenwereld. Nu is het zaak een leerbaan te vinden zodat ze tussentijds in kan stromen in de opleiding.”

“Als techniekmakelaar zie ik continu jongeren die niet meer op hun plekje zitten en er bij gebaat zijn om snel ergens een doorstart te maken. Dit schooljaar zag ik al 21 jongeren waarvan er nu 7 zijn doorgeplaatst in een leerbaan gekoppeld aan een opleiding op het Koning Willem College. Die andere 14 staan nu in de wachtstand.”

Bert houdt een pleidooi voor tussentijdse instroom. “Leerlingen die een BBL-opleiding willen doen hebben een leerbaan nodig en hoewel het economisch tij tegen zit lukt dat meestal wel. Maar leerlingen die verder willen of moeten in een BOL-opleiding lopen vaak tegen een muur aan en daar zie ik graag verandering in. We hebben de laatste jaren op VSV-gebied al veel winst geboekt, maar als we nog meer jongeren naar een startkwalificatie willen begeleiden zullen we gestructureerder werk moeten gaan maken van tussentijdse instroom. Dat is mijn stellige overtuiging.”

Samen op naar 2015!

2015 wordt voor VSV een spannend jaar. We hebben de afgelopen jaren samen veel winst geboekt. In schooljaar 2012/2013 telde onze regio 880 VSV-ers, waar het er in 2005/2006 nog 1923 waren.

Nu is het de vraag of we ook dit schooljaar onze VSV-doelstellingen gaan behalen. Met name de doelstelling op MBO N3/4 is een hele uitdaging.

Wij zijn er van overtuigd dat een effectieve aanpak van voortijdig schoolverlaten altijd begint bij een warme en betrokken aandacht van de docent bij de studenten. Persoonlijke binding tussen de individuele student, de docent en de school verlaagt de kans op uitval. Meer hierover in de column Relatie.

Het regionaal VSV-convenant wordt met een jaar verlengd. Dit extra jaar kun je zien als een voorsorteerjaar op de ontwikkelingen die komen gaan.

Want er zijn veel ontwikkelingen:

Kortom: er gebeurt veel in onderwijsland.

Wat wel vaststaat is dat het belangrijk is dat we regionaal blijven samenwerken. Regio 36a en regio 36b zijn dan misschien verschillend, maar we kunnen van elkaar leren en goede dingen van elkaar overnemen. Daarbij hebben we een gemeenschappelijk belang: het belang van onze jongeren.

Wij wensen u een fijne kerstvakantie en een heel gelukkig 2015.

 

Met vriendelijke groet,

 

Han Viguurs en Reinoud van Uffelen

 

Met loopbaanoriëntatie van Het Hooghuis gericht de toekomst in

Het komt helaas voor dat leerlingen kiezen voor een vervolgstudie of een beroepsrichting die niet bij hen past. Ze haken af of ze wisselen van opleiding. De studievertraging die ze zo oplopen kost miljarden per jaar. Eén op de vier studenten overkomt dat op het hbo, één op de drie op de universiteit en ook nog eens één op de drie op het mbo. Dat is veel vinden Richard van Ommen (directeur Locatie Stadion), Tom van den Brink (afdelingsdirecteur Mondriaan College) en Tom Brocks (rector Titus Brandsmalyceum). Deze en alle andere locaties van het Hooghuis zijn zich ervan bewust dat zij maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Daarom wordt loopbaanoriëntatie vanaf het schooljaar 2015-2016 vast onderdeel van het basisonderwijsprogramma op alle scholen van Het Hooghuis. Richard van Ommen: “Zo bereiden we leerlingen al tijdens hun middelbare schooltijd voor op hun vervolgstudie of latere beroep om een verkeerde studie- of beroepskeuze te voorkomen.” 

Op deze site proberen we ook melding te maken van artikelen die in andere media verschenen. De coverstory van het blad “Bedrijvig Oss” gaat deze maand over Het Hooghuis en over loopbaanoriëntatie. Het volledige artikel kunt u hier lezen.