Samen kijken naar de toekomst

In het Bestuurlijk Overleg VSV van maandag 30 juni 2014 keken de regionale bestuurders o.l.v. wethouder Jeroen Weyers samen naar de toekomst. Het convenant VSV loopt namelijk op 31 december 2015 af en ook daarna is het belangrijk dat we in het belang van onze jongeren samen blijven werken.

Monaïm Benrida van het Ministerie van OC&W vertelde dat op dit moment het veld wordt geraadpleegd om het beleid na 2015 vorm te geven. In het najaar wordt er meer duidelijk, maar Monaïm kon wel al een aantal uitgangspunten schetsen:

  • OC&W stelt middelen beschikbaar voor het tegengaan van schooluitval, waarbij scholen financieel geprikkeld worden tot lage schooluitval.
  • OC&W biedt cijfermatig inzicht op alle niveaus in de uitval en biedt actuele maandrapportages voor de jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.
  • Het terugdringen van VSV wordt steeds meer een eigenstandige verantwoordelijkheid van de regio, de scholen en de (contact)gemeenten.
  • OC&W stimuleert dat de regionale samenwerking wordt voorgezet en de integrale regionale aanpak centraal blijft staan.
  • De VSV-aanpak gaat onderdeel uitmaken van de kwaliteitsafspraken mbo. In dat kader richt de accountmanager zich voor de mbo-sector niet meer sec op VSV, maar wordt deze rol breder.
  • Eenvoud en zo min mogelijk administratieve lasten zijn randvoorwaarden.

Aansluitend verzorgde Anneke Westerhuis van ECBO een presentatie over de loopbanen van leerlingen. Daarbij zoomde ze in op de regio. Haar duidelijke stelling is dat onderwijsactoren (ook in de regio!) moeten handelen in het dilemma tussen selecteren en kwalificeren. Dit is echt een dilemma omdat elke keuze voor hen een risico inhoudt. Bij een strenge – en voor de school veilige- selectie onthoud je een individu een kans, als je iedereen de kans wil geven zich beter te kwalificeren geef je het individu wel die kans, maar het is een risico voor het onderwijsrendement.

In de aansluitende discussie spraken de bestuurders de intentie uit elkaars leerlingen te helpen waar nodig. Wethouder Jeroen Weyers benadrukte de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van scholen en gemeentes.

De volledige powerpoint is hier beschikbaar. PPT voor 30 juni 2014 compleet

Tot slot werd een kort jaarverslag gepresenteerd over het afgelopen convenantsjaar. Ook deze terugblik is hier beschikbaar. Korte terugblik op schooljaar 2013-2014

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s