5 geslaagden op bovenschoolse voorziening

Vandaag vond de feestelijke jaarafsluiting plaats op de Bovenschoolse Voorziening in ‘s-Hertogenbosch. 

De Bovenschoolse Voorziening is een onderdeel van Samenwerkingsverband De Meierij. Een aantal leerlingen gaat na een verblijf op de BSV weer terug naar de oude school, maar er zijn ook een aantal die diplomeren met een AKA-diploma. In de groep van Edwin Müller behaalden 5 van de 7 kandidaten het Niveau 1-diploma. Joey, Enrico, Remco, Deborah en Ugur kwamen iedere maandag en dinsdag naar de BSV en liepen op de andere dagen stage. Een aantal van hen gaat verder leren op Niveau 2, een aantal gaat werken.

Na een welkomstwoordje van coördinator Wil Bierens sprak Edwin de geslaagden persoonlijk toe. Pascal van Druten van ROC de Leijgraaf was ook aanwezig. Hij had de jongeren de afgelopen weken leren kennen omdat hij de examinering vezorgde. Pascal vertelde dat het hem pijn deed dat sommige jongeren zich soms afvroegen of zij wel meetelden. Hij hoopte dat het diploma bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde van deze leerlingen. Hij feliciteerde iedereen en benadrukte dat de leerlingen trots konden zijn op de geleverde prestatie. 

Het programma op de bovenschoolse voorziening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Leerlingen werken aan het lesmateriaal van school of aan een specifiek programma gericht op de doelen uit het handelingsplan.
  • Sport en praktijklessen worden verzorgd door vakdocenten.Deze programmaonderdelen zijn verplicht!
  • Alle leerlingen krijgen op de bovenschoolse voorziening een training aangeboden door contactpersonen uit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Het aanbod is gericht op een succesvol vervolg in het onderwijs. De training kan bestaan uit het aanleren van sociale vaardigheden, agressie regulatie of weerbaarheidstraining. De training kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.
  • Leerlingen en ouders die nog geen gebruik maken van een gericht aanbod voor ondersteuning in de thuissituatie worden besproken met een contactpersoon uit het CJG. Het is aan de expertise van het CJG om te beoordelen wat noodzakelijk is.

Ook volgend jaar weer een Startklas

Ook volgend schooljaar is er weer een Startklas op het Koning Willem I College. Deze klas biedt individueel maatwerk en is bestemd voor uitvallers van Niveau 3 en 4-opleidingen. 

De klas begon in schooljaar 2011/2012 voor studenten die in de Succesklas een keuze hadden gemaakt voor een nieuwe opleiding, maar daar pas na de zomervakantie konden starten. Deze studenten kregen de mogelijkheid om gedurende het schooljaar in te stromen in de Startklas. Ze werden in relatief korte tijd voorbereid op het behalen van het diploma Telefonist/Receptionist, niveau 2. De Startklas begon dus als een tussenoplossing.

“Inmiddels is de Startklas uitgegroeid tot een plek voor jongeren die een groot risico lopen om niet verder te komen dan deze startkwalificatie” aldus docent Jacqueline Baselier. “Ook volgend jaar zien we er op toe dat dit echt een plek is voor de meest kwetsbare jongeren.”

Alles gaat volgens de regels” aldus afdelingsdirecteur Arnoud Mortier. “Het is een verkort individueel traject met wekelijkse instroom vanaf november, de BPV bedrijven zijn uiteraard erkend en de studenten doen exact hetzelfde examen als reguliere Niveau 2-studenten.”

“Dit diploma krijg je niet cadeau” zegt Reinoud van Uffelen, programmamanager VSV. “Vorig jaar haalden 35 van de 50 deelnemers hun startkwalificatie, maar daar zaten ook wat studenten bij die de Startklas eigenlijk niet nodig hadden. Dit jaar haalden 24 van de 31 studenten hun diploma. Een mooi aantal, zeker als je bedenkt dat er nog meer is ingestoken op de groep kwetsbare jongeren. In feite is de klas een soort plusvoorziening met diplomamogelijkheid. Jacqueline Baselier en Marjon van Zandvoort verdienen een groot compliment. Net als de 24 geslaagden natuurlijk.”

“De zeven studenten die het niet gehaald hebben worden ook nog even gevolgd”, aldus Marjon van Zandvoort. “Twee van hen hopen alsnog te diplomeren, een aantal anderen gaat toch door met een andere opleiding en wordt dus ook geen VSV-er.”

 

Uitvallers gediplomeerd

Bij de afdeling International Studies op het Koning Willem I College diplomeerden gisteren 6 uitvallers. Hoe kan dat?

Lizza Kuunders, 18 jaar, vertelt. “Die opleiding IBS was echt niks voor mij, ik had voor de opleiding gekozen omdat ik Engels zo leuk vond, maar in het echt bleek het niet mijn opleiding te zijn.” Thom de Haan, ook 18 jaar, heeft een soortgelijk verhaal: “Het was gewoon niet mijn ding en ik had sommige onderdelen ook niet gehaald”.

Lizza en Thom sleepten zich voort naar het tweede jaar en dreigden daar uit te vallen, maar toen kwam er een mooi aanbod. Een groep van 8 studenten die het bijltje er bij neer wilde gooien kreeg een duidelijk voorstel: Jullie gaan alles op alles zetten om in ieder geval een Niveau-3 diploma te halen, daarbij word je geholpen door een nieuwe mentor. Fons Schrauwers, met een schat aan onderwijservaring en eigenlijk al met pensioen, werd in de tweede helft van het tweede jaar op deze specifieke groep gezet en hij heeft er zichtbaar van genoten. “Ik heb heel wat jaartjes in het onderwijs gewerkt, maar ik heb hier iets moois zien gebeuren. In de groep zaten zulke diverse karakters, dat gaf wel eens botsingen, maar al snel was duidelijk dat ze het samen moesten doen.”

Lizza en Thom zijn erg tevreden met de extra begeleiding. “Alles werd duidelijk” zegt Lizza en “hij was een stimulans als ik extra gas moest geven” aldus Thom. Zelf is Fons bescheiden en noemt hij samenwerken, communiceren en plannen als de drie succesfactoren. “Daar heb ik continu op gehamerd en deze groep met 8 totaal verschillende mensen is er samen voor gegaan.”

Het resultaat is nu dat 6 van de 8 de afdeling verlaten met een Niveau 3-diploma. 2 andere studenten halen het diploma later, want hebben nu nog niet alles af, dus eigenlijk een 100%-score.

“Ook dit is een positieve manier om VSV tegen te gaan” aldus Programmamanager VSV Reinoud van Uffelen. Afstroom klinkt zo negatief, maar het is toch mooi als je een opleiding die je eigenlijk niet leuk vindt toch met een diploma verlaat!”

Fons geeft aan dat de afdeling International Studies een kleinschalige afdeling is. “Iedereen kent elkaar en dat is een groot voordeel, maar dat maakt het wel moeilijk een dergelijke afstroomklas is de lucht te houden. Wellicht kan daar de samenwerking met andere afdelingen gezocht worden.”

Lizza en Thom zijn trots op het behaalde diploma en vinden het uiteindelijk ook niet erg dat ze op het VMBO ooit de verkeerde keuze maakten. “Volgend jaar studeer ik gewoon verder en nu weet ik wat ik wel wil” aldus Lizza. “Van een foute keuze kun je ook leren.” besluit Thom.

Lizza gaat volgend jaar Evenementenorganisatie doen in een verkort traject. Thom gaat dezelfde opleiding doen in het reguliere traject, maar mag op basis van zijn Niveau 3-diploma starten in het tweede jaar.

Samen kijken naar de toekomst

In het Bestuurlijk Overleg VSV van maandag 30 juni 2014 keken de regionale bestuurders o.l.v. wethouder Jeroen Weyers samen naar de toekomst. Het convenant VSV loopt namelijk op 31 december 2015 af en ook daarna is het belangrijk dat we in het belang van onze jongeren samen blijven werken.

Monaïm Benrida van het Ministerie van OC&W vertelde dat op dit moment het veld wordt geraadpleegd om het beleid na 2015 vorm te geven. In het najaar wordt er meer duidelijk, maar Monaïm kon wel al een aantal uitgangspunten schetsen:

  • OC&W stelt middelen beschikbaar voor het tegengaan van schooluitval, waarbij scholen financieel geprikkeld worden tot lage schooluitval.
  • OC&W biedt cijfermatig inzicht op alle niveaus in de uitval en biedt actuele maandrapportages voor de jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.
  • Het terugdringen van VSV wordt steeds meer een eigenstandige verantwoordelijkheid van de regio, de scholen en de (contact)gemeenten.
  • OC&W stimuleert dat de regionale samenwerking wordt voorgezet en de integrale regionale aanpak centraal blijft staan.
  • De VSV-aanpak gaat onderdeel uitmaken van de kwaliteitsafspraken mbo. In dat kader richt de accountmanager zich voor de mbo-sector niet meer sec op VSV, maar wordt deze rol breder.
  • Eenvoud en zo min mogelijk administratieve lasten zijn randvoorwaarden.

Aansluitend verzorgde Anneke Westerhuis van ECBO een presentatie over de loopbanen van leerlingen. Daarbij zoomde ze in op de regio. Haar duidelijke stelling is dat onderwijsactoren (ook in de regio!) moeten handelen in het dilemma tussen selecteren en kwalificeren. Dit is echt een dilemma omdat elke keuze voor hen een risico inhoudt. Bij een strenge – en voor de school veilige- selectie onthoud je een individu een kans, als je iedereen de kans wil geven zich beter te kwalificeren geef je het individu wel die kans, maar het is een risico voor het onderwijsrendement.

In de aansluitende discussie spraken de bestuurders de intentie uit elkaars leerlingen te helpen waar nodig. Wethouder Jeroen Weyers benadrukte de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van scholen en gemeentes.

De volledige powerpoint is hier beschikbaar. PPT voor 30 juni 2014 compleet

Tot slot werd een kort jaarverslag gepresenteerd over het afgelopen convenantsjaar. Ook deze terugblik is hier beschikbaar. Korte terugblik op schooljaar 2013-2014