Duidelijke aanbevelingen van Laura Wibbens

Laura Wibbens studeert binnenkort af op de Fontys Hogeschool en is dan leraar Consumptieve Technieken. Zij deed een afstudeeronderzoek naar de oorzaken van Voortijdig Schoolverlaten bij de opleiding gastheer/-gastvrouw niveau 2 BOL op de Middelbare Horeca School te ’s-Hertogenbosch. Het is leuk te constateren dat het aantal VSV-ers op de afdeling dit jaar drastisch is gedaald.

Uit het onderzoek is gebleken dat er negen (risico)factoren zijn. Deze factoren willen niet zeggen dat de leerlingen ook daadwerkelijk de school voortijdig zullen verlaten. De wrijving tussen de school en de leerling, de zogenoemde combinatie van push en pull factoren met een combinatie van Stressfull life events, kan ervoor zorgen dat de leerling een verhoogd risico loopt om de school voortijdig te verlaten.

Dit betekent niet dat alle jongeren die te maken krijgen met een risicofactor een daadwerkelijke voortijdige schoolverlater is of zal worden. Er zullen ook voldoende leerlingen zijn in een risicosituatie die wel naar school gaan en de opleiding afronden.

Er zijn duidelijke kansen om het het voortijdig schoolverlaten op de Middelbare Horeca School terug te dringen. De Middelbare Horeca School zal zich moeten richten op het tijdig herkennen van risicofactoren bij leerlingen en hier tijdig op inspelen. Dit is mede mogelijk door loopbaanbegeleiding met een goede vertrouwensband tussen leerling en docent aan te bieden.

Voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten op de Middelbare Horeca School zal de Middelbare Horeca School zich meer moeten gaan richten op het ontwikkelen/verbeteren van de loopbaanbegeleiding. Hier staan drie punten centraal:
1. Schoolorganisatie
2. Mentorschap
3. Begeleiding leerlingen met een zorgindicatie

Schoolorganisatie

Leerlingen worden steeds mondiger. Door leerlingen te betrekken bij veranderingen krijgen zij het gevoel dat ze gehoord worden. Dit uit zich op een positieve werking. Uit de vragenlijst bleek dat 59% van de leerlingen zich niet betrokken voelt bij de organisatie en moeite heeft met de regels die de school stelt en de normen en waarden die gelden. De reden waarom deze leerlingen de schoolorganisatie als negatief ervaren is niet specifiek onderzocht maar een groot aandachtspunt voor de Middelbare Horea School om dit te onderzoeken. Hoe communiceert de Middelbare Horeca School nu met de leerlingen? Wat missen de leerlingen?

Mentorschap

Momenteel zijn er op de Middelbare Horeca School geen mentoruren meer wat betekent dat leerlingen hun mentor tijdens het “vak” zien en/-of spreken. Dit kan betekenen dat mentoren het mentorschap als drukke taak ervaren omdat de gesprekken buiten de lesuren moet worden gepland. Ook de registratie van het volgen van de leerlingen vergt veel tijd. Informatie moet bij verschillende docenten vandaan komen en ook deze administratie moet buiten de lesuren worden verwerkt. Door deze drukke taak is de kans dat leerlingen niet worden opgemerkt of er juist teveel aandacht gaat naar bepaalde leerlingen. Bij een goede loopbaanbegeleiding moet er naar worden gestreefd dat er uren vrij komen voor de mentoren waarin de mentor gestructureerd gesprekken kan voeren met de leerlingen en de mentor ook tijd heeft voor de leerling om de coachende rol waarin de leerling wordt ondersteund bij zijn of haar studie, beroepskeuze en eigentijdse ontwikkelingen. Als deze basis goed is, kunnen risicofactoren tijdiger worden gesignaleerd en actie worden ondernomen.

Heel erg belangrijk is dat er zorgvuldig wordt gekeken naar het mentorschap. Niet iedereen is geschikt om het mentorschap op zich te nemen. De schoolorganisatie zal docenten moeten trainen in het begeleiden van leerlingen om ook de juiste loopbaanbegeleiding te kunnen bieden en ook een vertrouwensband met de leerling aan te gaan. Door docenten hierop te trainen kunnen patronen van leerlingen worden doorbroken en kan bij een zorgindicatie goed worden doorverwezen.

Begeleiding van leerlingen met een zorgindicatie

Steeds meer leerlingen komen met een zorgindicatie vanuit het VMBO naar het MBO. Leerlingen met een zorgindicatie zijn leerlingen die extra zorg nodig hebben door (geestelijke) gezondheid of leerlingen waarbij factoren een rol spelen die ze in het dagelijks functioneren belemmert. Deze leerlingen hebben extra zorg/begeleiding nodig bij voorkeur door iemand die geschoold is om deze leerlingen te begeleiden en door te verwijzen naar een externe specialist. Het is belangrijk dat deze indicatie snel duidelijk wordt zodat deze leerlingen ook gelijk naar een aparte zorgcoördinator gaan i.p.v. dat de leerling onder het mentorschap blijft hangen.

De taak van een zorgcoördinator zal veel tijd vergen in het registreren van informatie en ook het delen van informatie met de docenten. Deze doorgifte van informatie is van belang zodat alle docenten de leerlingen op dezelfde wijze behandelen en/-of benaderen. Daarnaast is het van belang dat de docenten de zorgcoördinator op de hoogte houden van ontwikkelingen en gedragspatronen zodat hiermee aan de slag kan worden gegaan.

 

Goede cijfers

De Middelbare Horeca School overlegt goede cijfers over schooljaar 2013/2014. Het is nu al duidelijk dat er dit schooljaar veel minder VSV-ers zijn op de afdeling. Per 1 juni 2014 telden we er pas 3 en vorig jaar rond deze tijd meer dan 10. Geen van die 3 leerlingen zat overigens op de opleiding gastheer/-gastvrouw niveau 2 BOL. Een geweldig resultaat!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s