20 maart 2014: Dag van de leerplicht

Op donderdag 20 maart 2014 vierden we voor de tiende keer de Dag van de Leerplicht. Tijdens de Dag van de Leerplicht staan we samen stil bij het feit dat kinderen in Nederland het recht hebben om naar school te gaan en een diploma te halen.

Bewustwording

Naar school gaan is niet alleen een plicht, maar vooral ook een recht! Met een diploma op zak hebben jongeren meer kans op een leuke en passende baan. Zo veel mogelijk leerlingen en hun ouders moeten zich hiervan bewust zijn. Gemeenten en scholen organiseren daarom allerlei acties.

Boxtel

In Boxtel bedankten de leerplichtambtenaren het Baanderherencollege voor de enorme verbeterslag die ze de afgelopen jaren hebben gemaakt. Daarnaast werden de leerlingen bedankt omdat ze van hun leerrecht gebruik maakten.

‘s-Hertogenbosch

Dit jaar wilden de leerplichtambtenaren de Dag van de Leerplicht op een positieve en ludieke manier benaderen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in ‘s-Hertogenbosch hebben vooraf doorgegeven welke klas van hun school het minste verzuim heeft. Deze klas werd door leerplichtambtenaren verrast met een taart. Elke school voor voortgezet onderwijs is bezocht. Ook bij het T.O.M.-project is een taart bezorgd.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het Koning Willem 1 College te ‘s-Hertogenbosch besteedde ook aandacht aan de Dag van de Leerplicht. Er vond een bijeenkomst plaats voor alle medewerkers van de school waarin de nieuwe afwezigheidsregistratie centraal stond. Tot nu toe registreerde het Koning Willem 1 College de aanwezigheid. Door de afwezigheid in plaats van aanwezigheid te registreren, kan het verzuim beter gesignaleerd en gemeten worden. Daarnaast heeft Reinoud van Uffelen, programmamanager voortijdig schoolverlaten Noordoost-/Brabant, een interview gehouden met RMC-ambtenaar Marijke Mahieu. RMC staat voor Regionale Meld- en coördinatiefunctie voor scholen en gemeenten. Volgens de RMC-wet is de gemeente verplicht om voortijdig schoolverlaters in beeld te krijgen en te houden en alles in het werk te stellen om hen alsnog een startkwalificatie te laten behalen. Het interview ging vooral over de zin en onzin van het melden van verzuim van jongeren van 18 jaar en ouder.

Handboekje voor betrokken begeleiders

Tot slot werd een handboekje voor betrokken begeleiders gepresenteerd. Daarin zeggen Jeanette Noordijk en Cor van Gerven van het Koning Willem I College het volgende: “Terugdringen van schooluitval is geen project met een begin en een eind. Ook op het Koning Willem I College kunnen we veel doen om schooluitval tegen te gaan. Als begeleider van jonge mensen speelt u daarbij een belangrijke rol. Het is goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. Daarom dit boekje!”

Het boekje kunt u hier inzien: http://issuu.com/reinoudvanu/docs/handboekje_voor_betrokken_begeleide

De powerpoint van de bijeenkomst: https://www.dropbox.com/s/bzuf48l3bl1cafh/2014-03-20%20PPT%20dag%20van%20de%20leerplicht.pdf

Ingrado

Branchevereniging Ingrado draagt actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk, en van goede voorwaarden voor het werk van haar leden.

Zie verder de websites van Ingrado en de dag van de leerplicht

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s