Video

Filmtip

Een aangrijpend verhaal. De 13-jarige Arbor en zijn beste vriend Swifty zijn beiden geschorst van school en wonen in een arme wijk. Ze ontmoeten Kitten, een cynische en hebzuchtige ijzerhandelaar, voor wie ze metaal gaan verzamelen met behulp van paard en wagen. Arbor wil vooral Kitten imponeren en geld verdienen. Swifty blijkt goed met paarden om te kunnen gaan. Wanneer Kitten het talent van Swifty ontdekt, biedt hij hem een baantje als jockey aan bij illegale paardenraces. Arbor voelt zich hierdoor gekwetst en buitengesloten, waardoor de spanningen tussen de twee vrienden oplopen. Tot een tragisch voorval iedereen voorgoed verandert.

Een moderne interpretatie van het boek van Oscar Wilde. De film draait momenteel in de Verkadefabriek in den Bosch.

Effect LOB: een derde minder uitval

Onder deze titel verscheen er deze maand een artikel in het VO-magazine. Op initiatief van de VO-raad onderzocht ResearchNed voor het eerst de opbrengsten van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) onder eerstejaars hbo/wo. Daarmee staat het nu ook wetenschappelijk vast: LOB-activiteiten in het vo kunnen uitval in het eerste studiejaar met een derde verminderen.

De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoeksrapport:

  • Begin niet pas in de laatste twee leerjaren met het aanbieden van LOB-activiteiten, maar al daarvoor.
  • Bied leerlingen individuele gesprekken met mentor of decaan aan in het kader van de studiekeuzebegeleiding – bij voorkeur meerdere gesprekken door de jaren heen.
  • Maak waar mogelijk gebruik van gastsprekers bij algemene voorlichting over hoger onderwijs, studiefinanciering, opleidingen, beroepen.
  • Betrek de ouders bij de studiekeuzebegeleiding, minimaal voor een informatiebijeenkomst.
  • Laat leerlingen aan het eind van havo of vwo hun motivatie voor hun studiekeuze persoonlijk toelichten.
  • Besteed in de keuzebegeleiding aandacht aan vervolgacties die leerlingen kunnen ondernemen om zich zelfstandig verder te oriënteren.

Een kopie van het artikel kunt u hier downloaden.