Wie ben ik?

VSV en Loopbaanbegeleiding hebben alles met elkaar te maken. Bij loopbaanbegeleiding gaat het om de vraag “Wie ben ik?” Deze vraag stellen leerlingen zichzelf en als onderwijsprofessional helpt u hen daarbij.

Wie bent u? En wat is uw persoonlijke bijdrage in de Aanval op Schooluitval. Het is fijn als u hier een korte of wat minder korte reactie achter laat. (Uw reactie en uw e-mail-adres zijn niet zichtbaar voor anderen en gebruiken we alleen voor het toezenden van een nieuwsbrief, 4x per jaar of als de actualiteit dat vraagt)

Nel van Aggelen neemt afscheid

Na ruim 40 jaar neemt Nel van Aggelen afscheid van het onderwijs. Op 19 december zit haar werkende leven er op en daarna heeft ze alle tijd voor haar kleinkinderen Daniël en Elisa die in Italië wonen. Ook zal er meer tijd overblijven voor haar grote hobby vogels kijken.

De laatste jaren verdeelde Nel haar werkzaamheden over twee verschillende locaties. Op het Koning Willem I College werkte zij in het Suc6punt waar ze motiverende gesprekken voerde met 18plussers die bij het verzuimloket waren gemeld. Daarnaast was ze actief op de Bovenschoolse Voorziening van Samenwerkingsverband de Meierij. Nel heeft zich altijd met ziel en zaligheid ingezet voor jongeren die het moeilijk hadden in het reguliere onderwijs.

De familie van Aggelen gaat niet verloren voor het onderwijs. Zoon Isaac zocht zijn geluk in het buitenland maar dochter Petrina bleef dichter bij huis en is actief op de afdeling Sociaal Maatschappelijke Studies van het Koning Willem I College.

Op 11 december hield Nel haar afscheidsreceptie. Namens het Koning Willem I College sprak Desiree Vonk. Zij gaf een beeld van de indrukwekkende loopbaan van Nel. Nel werkte in het verleden bij de Brulboei en later in de Schakelklassen van de toenmalige Streekschool. Onder leiding van Wil Bierens van Samenwerkingsverband de Meierij werd Nel toegezongen. In haar persoonlijk slotspeech vertelde een geëmotioneerde Nel dat zij veel te danken heeft gehad aan twee docenten op haar middelbare school en hield ze een pleidooi voor de jeugd. “Mensen, als je in het onderwijs werkt, ga dan voor het kwetsbare kind. Ze hebben jullie nodig!”

We wensen Nel veel geluk toe.

Site door leerlingen

Vanaf januari 2014 gaat klas JO2MCD van de MBO-opleiding “Medewerker Marketing en Communicatie” van het Koning Willem I College deze site vullen met leuke artikelen, reportages en interviews uit de regio. Dit onder bezielende leiding van docent Claudia van Melis en onder eindredactie van ondergetekende.

Beste leerlingen,

Hier staan alle opdrachten en alle informatie die jullie nodig hebben. Ik wens jullie veel succes met jullie opdrachten.

Reinoud van Uffelen

Parents Matter

Ouders doen ertoe.
Zij maken het verschil in het leven van hun kind.

Ook onderzoek toont duidelijk aan dat op die scholen die ouderbetrokkenheid serieus nemen de studieresultaten verbeteren. De betere relatie tussen ouders en school zorgt ook voor een betere huiswerkomgeving.

Op de site van Parents Matter vindt u allerlei producten en beschrijvingen van activiteiten.

Op vrijdag 6 december 2013 promoveerde onderzoekster Marriëte Lusse met haar proefschrift ‘Een kwestie van vertrouwen’ op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lusse ontwikkelde een aanpak voor scholen, waarbij de samenwerking tussen ouders en de school zo wordt vormgegeven, dat dit kan bijdragen aan het voorkomen van schooluitval.

Hieronder een klein overzicht van een de belangrijkste succesfactoren:

  • Door als school vroegtijdig kennis te maken met alle ouders, verbeter je de samenwerking op het moment dat er problemen ontstaan/zijn;
  • Het is als school belangrijk ouders aanleiding te geven trots te zijn op hun kind, om hen hierin te bemoedigen (bijdrage aan het zelfvertrouwen);
  • Besteed als school en als ouder(s) juist ook aandacht aan hetgeen dat goed gaat bij het kind. Kortom: Geef als school voeding aan het gesprek tussen ouders en het kind thuis.

Uitval in 4 HAVO

In onze regio vielen in schooljaar 2012/2013 in totaal 47 leerlingen uit in de bovenbouw HAVO/VWO. Dat zijn er natuurlijk 47 te veel. Veel van die uitvallers zitten in 4 HAVO. Neem Sven. Hij haalde in 2012 zijn VMBO-T-diploma, ging naar 4 HAVO, werd 18 jaar en besloot toch te stoppen.

Uit onderzoek onder meer dan 1600 leerlingen in onze regio bleek dat 81,3% van de leerlingen die vorig jaar in 4 HAVO zaten nu in 5 HAVO zitten. 12,4% zit weer in 4 HAVO. Dit zijn dus de zittenblijvers.

6,3% bleek vertrokken te zijn naar een andere school. Deze jongeren vormen een risicogroep. Als zij niet aankomen op een andere school dan zijn ze VSV-er!

Henni van Loon van het Rodenborch College: “Bij ons worden de risico leerlingen  in 4 HAVO voor Kerst geïdentificeerd. De leerling wordt gevraagd zich te oriënteren op het MBO als we zien dat een HAVO diploma niet haalbaar is. Zij dienen zich dan voor 1 april te hebben aangemeld. Mentoren houden dit in de gaten. Mochten leerlingen uiteindelijk toch 4 HAVO halen dan volgt een afmelding MBO.
Een vroegtijdig signaal geeft leerlingen de kans een opleiding te zoeken die bij de leerling past. Eventuele problemen zijn dan makkelijk op te lossen. De mentoren en de decaan ondersteunen dit proces.”