Het aanpakken van pijnpunten

Door: Melinde Bussemaker in opdracht van Deviante.

Aan het woord is Monaïm Benrida, accountmanager VSV en Implementatie Passend Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Na vijf succesvolle jaren waarin RMC 36 de aanval tegen schooluitval is aangegaan, staat de regio nu voor de uitdagingen van het nieuwe convenant. Regio 36 heeft de afgelopen jaren erg goed gepresteerd: in 2005 stond de teller op 1923 VSV’ers, in 2012 waren dit er 1318. Een resultaat om trots op te zijn. Het is tijd om pas op de plaats te maken en elkaar voor de komende jaren op scherp te zetten. Wat hebben ’s-Hertogenbosch, Oss en omstreken bereikt en wat staat er de komende jaren op het programma? Ik licht het toe.

Het eerste convenant

Het doel van het eerste convenant uit 2007 was om in vier jaar tijd het aantal VSV’ers landelijk gezien terug te brengen naar 35.000. Nederland is verdeeld in 39 regio’s, de RMC’s. Elke regio heeft een contactgemeente en vanuit het convenant ook een contactschool. Die contactschool monitort de projecten, initieert kennisdeling, geeft uitvoering aan de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst en beheert het budget. Individuele scholen ontvingen een prestatiebonus per gereduceerde VSV’er. De regio haalde haar budget uit de regiogelden per RMC. In 2009 zijn de Plusgelden hieraan toegevoegd. Geld dat beschikbaar is voor de overbelaste leerling. Oftewel voor de leerling die buiten de school een opeenstapeling van problematiek ervaart, bijvoorbeeld door schulden, gebrek aan huisvesting, relatieproblematiek of verslaving. Het eerste kabinet Rutte besloot de aanpak van VSV te continueren. Het convenant werd met een jaar verlengd om vervolgens een nieuw convenant voor drie jaar te tekenen. Het nieuwe doel: 25.000 VSV’ers in 2015. En zo kwam aan het eind van het schooljaar 2011-2012 een eind aan het eerste convenant.

Van generiek naar specifiek  

In Regio 36 is al veel bereikt. Denk aan een betere samenwerking, betere registratie van verzuim, intensievere loopbaanbegeleiding en de ‘warme overdracht’ van het vo naar het mbo. De regio heeft een analyse gemaakt en hieruit blijkt dat er nog een aantal aandachtspunten is. Om het doel te realiseren dienen die punten te worden aangepakt. Landelijk is het doel van het nieuwe convenant (2012-2015) het terugdringen van het aantal VSV’ers naar 25.000, regionaal is het doel onderverdeeld in percentages per opleidingssoort. De regeling maakt onderscheid in vo-onderbouw, vmbo-bovenbouw, havo-vwo-bovenbouw, mbo1, mbo2 en mbo3&4.

Budget inzetten  

Maar waar liggen die aandachtspunten? Aangezien op het vo leerlingen nog leerplichtig zijn, blijkt dat de crux vooral op het mbo zit. Daar is de uitval groter en de grip kleiner. Ook zijn er bepaalde opleidingen die overduidelijk meer uitval hebben dan andere. Een taak om die uitval aan te pakken. Op basis van de aandachtspunten is het geld toegekend. Het grootste deel van het budget gaat naar waar dat het hardste nodig is. Het vo heeft in de aanpak van VSV vooral een voorbereidende rol: het maken van een goede studiekeuze. Het mbo moet dit voortzetten, neemt leerlingen aan via de warme overdracht en houdt verzuim strak in de gaten.

Het wiel uitvinden  


Als ik kijk naar RMC 36 dan zie ik veel mooie resultaten. Ik juich kennisdeling toe. Waarom zou iedereen voor zich het wiel opnieuw uitvinden? Door elkaar te vertellen wat we doen, wat werkt en wat niet, kunnen we elkaar helpen. Leer van elkaars aanpak en oplossingen. Bovendien raad ik aan om naar de leerlingen zelf te kijken. Waarom valt een leerling uit? Oplossingen kunnen simpel en klein zijn, bijvoorbeeld een sluitend rooster, een gezellige kantine of een betrokken mentor. En bedenk: uiteindelijk wíl iedereen iets met zijn of haar leven.

De toekomst


Over twee jaar komt aan het tweede convenant een einde. En tegen die tijd moeten de nieuwe projecten en werkwijze onderdeel zijn geworden van het dagelijkse reilen en zeilen van de scholen. Kwaliteit van onderwijs, een goede verzuimadministratie, kortom een soepel werkend primair proces. Daarmee kunnen we VSV in de toekomst blijven bestrijden.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s