Convenant 2012-2015

Cor van Gerven tekent het convenant namens de contactschool. Op de foto verder Monaïm Benrida van het Ministerie van OC&W, Ruud Schouten (wethouder ‘s-Hertogenbosch, inmiddels vervangen door Jeroen Weyers) en René Peters (wethouder Oss).

Alle bestuurders van de RMC-regio Noordoost-Brabant hebben in 2012 een nieuw convenant getekend. Het programma van maatregelen is op basis van een gedegen regio-analyse gegroepeerd volgens 5 thema’s.

1. Toezicht en handhaving

2. Loopbaanoriëntatie en loopbaanleren

3. Bevorderen van een positieve doorstroom

4. Voorkomen uitval MBO Niveau 3 en 4

5. Plusvoorziening

Er zijn accentverschillen in regio 36a en 36b en de vraag “doen we nog de goede dingen” staat continu op de agenda.